Artikelen

Bijeenkomsten

Titel Downloaden
Brief aan de nieuwe minister
  1 bestanden      4 downloads
Downloaden
Brochure workshop geologie in Groningen
  1 bestanden      37 downloads
Downloaden
Boodschap Freek de Jonge
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Bijlage – Bijeenkomst Samen Sterk, laat Groningen niet zakken 19 april 2017 – Molenberg Delfzijl
  1 bestanden      13 downloads
Downloaden
Bijlage – Bijeenkomst Samen Sterk, laat Groningen niet zakken 19 april 2017 – Molenberg Delfzijl
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Bijeenkomst Samen Sterk, laat Groningen niet zakken 19 april 2017 – Molenberg Delfzijl
  1 bestanden      10 downloads
Downloaden
Speech Susan Top | 2017: Radicaliseren, afhaken of roer om?
  1 bestanden      91 downloads
Downloaden
Definitief verslag inwonersbijeenkomst Bedum bezoek commisisie Meijdam 21 november 2015
  1 bestanden      9 downloads
Downloaden
Presentatie Cie Meijdam voor inwoners Groningen
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden

Gasberaad

Titel Downloaden
Reactie MJP: Besluitpunten bij Wal keert Schip
  1 bestanden      43 downloads
Downloaden
Reactie MJP : De wal keert het schip
  1 bestanden      74 downloads
Downloaden
Vervolgvragen vouchers 23112017
  1 bestanden      8 downloads
Downloaden
Boodschap Freek de Jonge
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Juridische avond Appingedam – na de pauze
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Juridische avond Appingedam – voor de pauze
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Voucher – vragen Groninger Gasberaad aan CVW
  1 bestanden      25 downloads
Downloaden
Uitgangspunten naar een nieuwe schadeafhandeling
  1 bestanden      77 downloads
Downloaden
2017 05 08 brief nieuw schadeprotocol def concept aan raadsleden bijeenkomst 11-5-2017
  1 bestanden      33 downloads
Downloaden
Juridische Avond voor de pauze
  1 bestanden      15 downloads
Downloaden
Juridische Avond na de pauze
  1 bestanden      16 downloads
Downloaden
Presentatie professor Herman Bröring Juridische aspecten rond gaswinning en schade – 1 mei 2017 in Winsum
  1 bestanden      32 downloads
Downloaden
Brief Tweede Kamer van Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging
  1 bestanden      6 downloads
Downloaden
Plan Gasberaad en Vereniging Eigen Huis: Schone lei, winst voor iedereen
  1 bestanden      7 downloads
Downloaden
Speech Susan Top | 2017: Radicaliseren, afhaken of roer om?
  1 bestanden      91 downloads
Downloaden
Presentatie 13 oktober: informatieavond over juridische aspecten rond gaswinning en schade
  1 bestanden      47 downloads
Downloaden
Kadernotitie: advies Groninger Gasberaad
  1 bestanden      430 downloads
Downloaden
Brief aan Tweede Kamer 05 september 2016 Groningen Aardbevingsbestendig: Het kan anders en beter
  1 bestanden      24 downloads
Downloaden
Open brief aan kabinet over financiering Meerjarenprogramma
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Brief aan NCG 08-06-2015
  1 bestanden      21 downloads
Downloaden
Flyer Groninger Gasberaad
  1 bestanden      221 downloads
Downloaden
Brief Woningmarkt- en Leefbaarheidsonderzoek aan Alders
  1 bestanden      34 downloads
Downloaden
Statement Groninger Gasberaad bij afscheid Dialoogtafel
  1 bestanden      15 downloads
Downloaden

Gaswinning

Titel Downloaden
Brochure workshop geologie in Groningen
  1 bestanden      37 downloads
Downloaden
Input schadeprotocol op basis van de 4 pijlers van de regionale partijen okt 2017
  1 bestanden      23 downloads
Downloaden
Tekst Gaswinning in Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst (2017-2021)
  1 bestanden      4 downloads
Downloaden
Lijst van dorpen in het buitengebied
  1 bestanden      43 downloads
Downloaden
Brief Tweede Kamer van Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging
  1 bestanden      6 downloads
Downloaden
Artikel Charles Vlek
  1 bestanden      38 downloads
Downloaden
Moties gasdebat 15 september 2016
  1 bestanden      21 downloads
Downloaden
Brief aan Tweede Kamer 05 september 2016 Groningen Aardbevingsbestendig: Het kan anders en beter
  1 bestanden      24 downloads
Downloaden
Gaswinning proces
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden
Advies College Provincie over gaswinningsplan NAM
  1 bestanden      9 downloads
Downloaden

Juridisch

Titel Downloaden
Vragen en antwoorden juridische avond 9 oktober 2017
  1 bestanden      103 downloads
Downloaden
Juridische avond Appingedam – na de pauze
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Juridische avond Appingedam – voor de pauze
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Presentatie Juridische gevolgen aardgaswinning 9 oktober | Herman Bröring | ASWA Appingedam
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden
Advies van 17 juli 2017: causaliteitsproblematiek buitengebied | Van Niekerk Cieremans
  1 bestanden      86 downloads
Downloaden
Juridische Avond voor de pauze
  1 bestanden      15 downloads
Downloaden
Juridische Avond na de pauze
  1 bestanden      16 downloads
Downloaden
Presentatie professor Herman Bröring Juridische aspecten rond gaswinning en schade – 1 mei 2017 in Winsum
  1 bestanden      32 downloads
Downloaden
Beschouwing mr dr J.E. van de Bunt | Mijnbouwschade in Groningen als ramp
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden
Presentatie 13 oktober: informatieavond over juridische aspecten rond gaswinning en schade
  1 bestanden      47 downloads
Downloaden

Maatschappelijke Organisaties

Titel Downloaden
Nieuwsbrief Platform Kerk en Aardbeving
  1 bestanden      9 downloads
Downloaden
Stuurgroepen
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden

Maatschappelijke Stuurgroep

Titel Downloaden
Agenda MSG 17 mei 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 19 oktober 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 14 september 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 20 juli 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 1 juni 2017
  1 bestanden      1 download
Downloaden
Agenda MSG 9 maart 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 25 april 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Agenda MSG 26 januari 2017
  1 bestanden      2 downloads
Downloaden

NCG

Titel Downloaden
Reactie MJP: Besluitpunten bij Wal keert Schip
  1 bestanden      43 downloads
Downloaden
Reactie MJP : De wal keert het schip
  1 bestanden      74 downloads
Downloaden
Vervolgvragen vouchers 23112017
  1 bestanden      8 downloads
Downloaden
Kwartaalrapportage NCG Q2 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Kwartaalrapportage NCG Q3 2017
  1 bestanden      0 download
Downloaden
Kwartaalrapportage NCG Q1 2017
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Kadernotitie voor het actualiseren van het Meerjarenprogramma (MJP) Nationaal Coordinator Groningen (NCG)
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Kwartaalrapportage NCG Q2 2016
  1 bestanden      9 downloads
Downloaden
Brief minister EZ over financiering Meerjarenplan NCG
  1 bestanden      27 downloads
Downloaden
NCG Kwartaalrapportage 2016 I (17-9-05-2016)
  1 bestanden      69 downloads
Downloaden
Open brief aan kabinet over financiering Meerjarenprogramma
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Samenwerkingsafspraken NAM-EZ-NCG
  1 bestanden      53 downloads
Downloaden
Brief aan NCG 08-06-2015
  1 bestanden      21 downloads
Downloaden
Reactie Nationaal Coordinator Groningen op aanbevelingen OTB (Woningmarktonderzoek)
  1 bestanden      56 downloads
Downloaden
Brief Woningmarkt- en Leefbaarheidsonderzoek aan Alders
  1 bestanden      34 downloads
Downloaden
Definitief Concept MJP aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden
Brief Nationaal Coördinator Groningen
  1 bestanden      18 downloads
Downloaden

Ombudsman

Titel Downloaden
Oproep van Ombudsman en Kinderombudsman aan het nieuwe kabinet
  1 bestanden      9 downloads
Downloaden

Onafhankelijke raadsman

Onderzoeksrapporten

Titel Downloaden
Rapport RUG en GGD | Aardbeving en gezondheid 2016
  1 bestanden      4 downloads
Downloaden
Advies van 17 juli 2017: causaliteitsproblematiek buitengebied | Van Niekerk Cieremans
  1 bestanden      86 downloads
Downloaden
Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Rapport OMEM betreffende Antea rapport
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Gronings Perspectief | samenvatting derde rapport
  1 bestanden      7 downloads
Downloaden
Uitgelekt rapport tcbb
  1 bestanden      39 downloads
Downloaden
Jaarrapportage 2016 – Onafhankelijke Raadsman
  1 bestanden      4 downloads
Downloaden
Beschouwing mr dr J.E. van de Bunt | Mijnbouwschade in Groningen als ramp
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden
Jaarverslag 2016 | Commissie Bijzondere Situaties
  1 bestanden      14 downloads
Downloaden
Rapportage Evaluatie Pilot 1A Herstellen, versterken, verduurzamen en veiliger maken van 175 corporatiewoningen in Groningen
  1 bestanden      20 downloads
Downloaden
Onderzoeksrapport: governance afhandelingmijnbouwschade
  1 bestanden      41 downloads
Downloaden
Halfjaarrapportage Onafhankelijke Raadsman
  1 bestanden      18 downloads
Downloaden
Gronings perspectief: persbericht tussenrapport 5 oktober 2016
  1 bestanden      27 downloads
Downloaden
Gronings Perspectief: tussenrapport
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Jaarrapportage 2015 Onafhankelijke Raadsman
  1 bestanden      18 downloads
Downloaden
Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen | RUG: prof. de Kam
  1 bestanden      50 downloads
Downloaden
Definitief Concept MJP aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen
  1 bestanden      28 downloads
Downloaden

Onderzoeksraad voor veiligheid

Titel Downloaden
Onderzoeksraad voor Veiligheid – stand van zaken opvolging aanbevelingen
  1 bestanden      7 downloads
Downloaden

Regelingen woningeigenaren

schadeafhandeling

Stut en steun

Titel Downloaden
Functieprofiel medewerker Stut-en-Steun
  1 bestanden      54 downloads
Downloaden
Functieprofiel medewerker Stut-en-Steun
  1 bestanden      6 downloads
Downloaden

Versterking

Titel Downloaden
Flyer eigen inititiatief (vervolg heft in eigen hand)
  1 bestanden      0 download
Brief minister Kamp over overnemen terminologie versterken
  1 bestanden      16 downloads
Downloaden

Woningmarkt

Titel Downloaden
Participatiehandvest Vereniging Eigen huis
  1 bestanden      2 downloads
Downloaden
Rapportage Evaluatie Pilot 1A Herstellen, versterken, verduurzamen en veiliger maken van 175 corporatiewoningen in Groningen
  1 bestanden      20 downloads
Downloaden
Eerste uitkomsten onderzoek naar ervaringen met verkoop woningen in aardbevingsgebied | Hoogleraar George de Kam
  1 bestanden      14 downloads
Downloaden
Brandbrief van woningbouwcorporaties aan Tweede Kamer
  1 bestanden      24 downloads
Downloaden
Enquete invloed van aardbevingen verkoop woningen in Groningen
  1 bestanden      7 downloads
Downloaden
Notitie CBS bij onderzoeksrapport Groningerveld maart 2016
  1 bestanden      10 downloads
Downloaden
Aanbieding CBS rapport aan de Maatschappelijke Stuurgroep
  1 bestanden      5 downloads
Downloaden
Onderzoek CBS maart 2016 – Rapport
  1 bestanden      21 downloads
Downloaden
Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen | RUG: prof. de Kam
  1 bestanden      50 downloads
Downloaden
Reactie Nationaal Coordinator Groningen op aanbevelingen OTB (Woningmarktonderzoek)
  1 bestanden      56 downloads
Downloaden
Brief Woningmarkt- en Leefbaarheidsonderzoek aan Alders
  1 bestanden      34 downloads
Downloaden
Eindrapport woningmarkt en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen
  1 bestanden      24 downloads
Downloaden
Risicos en compensatie literatuurstudie
  1 bestanden      13 downloads
Downloaden
Risicos en verkoopbaarheid van woningen literatuurstudie
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Ontwikkelingen op de markt voor koopwoningen in Groningen
  1 bestanden      14 downloads
Downloaden
Eigen Huis Marktindicator regionaal
  1 bestanden      23 downloads
Downloaden
Migratiestromen in Noordoost Groningen
  1 bestanden      12 downloads
Downloaden
Wonen en leven met aardbevingen. Meningen van burgers
  1 bestanden      15 downloads
Downloaden
Wonen en aardbevingen in Groningen bijlagenboek
  1 bestanden      11 downloads
Downloaden
Wonen en aardbevingen Groningen hoofdrapport
  1 bestanden      12 downloads
Downloaden
Advies OTB aan NCG 23 11-2015
  1 bestanden      8 downloads
Downloaden