Jan Boer (CFO en vice-voorzitter Groninger Gasberaad)
Theo Hoek (Libau en Monumentenwacht)
Rinze Kramer (Wierden en Borgen)
Jan Wigboldus (Samenwerking MijnbouwSchade Groningen)
Cor Zijderveld (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Eemsdelta Green)
Nely Schutte (Actief voor LTO in het dossier Mijnbouwschade)
Marike Langebeek (FNV)
Arnoud Hoogsteen (FNV)

Herman Rinket (Ondernemer)
Peter Rozema (
CNV)
Ynse de Vries (HPAG)
Liebrecht Hellinga (platform Kerk en Aardbevingen)
Sjoerd Wind (VNO-NCW)
Jan Bessembinders (Groninger Dorpen)