Rinze Kramer is directeur-bestuurder (algemeen directeur) bij Woningstichting Wierden en Borgen.
In het Groninger Gasberaad vertegenwoordigt hij 8 woningcorporaties, die werkzaam zijn in de Eemsdeltaregio.

Deze acht corporaties die gezamenlijk circa 10.000 woningen verhuren zijn:

  • Wierden & Borgen, Bedum
  • Woonstichting Groninger Huis, Zuidbroek
  • Woongroep Marenland, Appingedam
  • Woonzorg Nederland, Amstelveen
  • Acantus, Veendam
  • Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW), Uithuizen
  • Woningstichting De Delthe, Usquert
  • Lefier, Slochteren