De gaswinning krijgt veel aandacht in de (landelijke) pers. Hier vindt u een maandelijkse overzicht van wat er in de pers verschenen is op het gebied van de gaswinning met daarbij een overzicht van de verschenen artikelen.