Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

E-mailprocedure: Data notaoverleg Mijnbouw/Groningen en notaoverleg Klimaat en energie

11 mei @ 11:30 - 12:00

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

Het notaoverleg Mijnbouw/Groningen en het notaoverleg Klimaat en energie waartoe de commissie eerder per e-mailprocedure besloten heeft kunnen op de volgende data worden ingepland:

Mijnbouw/Groningen: zie herzien voorstel in nieuwe e-mailprocedure.
Klimaat en energie: woensdag 10 juni 2020, 10.00 – 16.00 uur. In overleg met de staf van Eurocommissaris Timmermans wordt gekeken of het mogelijk is om het gesprek over de Green Deal voor 10 juni te laten plaatsvinden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt u nader geïnformeerd.

Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 11 mei 2020 om 12.00 uur te laten weten of u instemt met beide datumvoorstellen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.

Met vriendelijke groet,
Niels Kruithof
Adjunct-griffier

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Gegevens

Datum:
11 mei
Tijd:
11:30 - 12:00