Arnoud Hoogsteen woont in de stad Groningen en werkt voor FNV als beleidsadviseur/bestuurder op regionaal niveau

“Deelnemen aan het Gasberaad is voor mij vooral samenwerken, kennis delen en een gezamenlijke strategie uitzetten en daaraan vasthouden.”

FNV is belangenbehartiger voor werknemers, een vereniging met meer dan 1 miljoen leden. Bestaat uit sectoren die direct opereren onder de vlag van de FNV, en uit aangesloten vakbonden die organisatorisch zelfstandig zijn. Arnoud: “De gaswinnings-problematiek levert onze leden problemen op omdat hun huizen beschadigd zijn en worden. Daarnaast spelen vraagstukken over het leefbaar houden van de regio en werkgelegenheid ook een grote rol.”

Het FNV is aangeschoven bij het Groninger Gasberaad omdat ze meer binding willen krijgen met andere organisaties. Arnoud: “Door samen te werken en bij te dragen aan de kennis over regionale economie en zo mee te denken over oplossingen. We hebben voor onze leden die wonen, werken en leven in de regio ook de rol van belangenbehartiger. Wij dragen bij aan de kennis over regionale economie, kennis van het bedrijfsleven en denken zo mee over oplossingen.”

Arnoud geeft aan dat de belangen van betrokken partijen enorm zijn. “Het gaat om veiligheid, macht, overheidsfinanciën en betrouwbaarheid.We hebben voor onze leden die wonen, werken en leven in de regio ook de rol van belangenbehartiger.”