De Dialoogtafel Groningen was de voorganger van het Groninger Gasberaad. U kunt alle informatie nog teruglezen via de website van de Dialoogtafel Groningen.