Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Schade door de gaswinning kunt u vanaf 19 maart melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. U kunt contact opnemen via de website of telefonisch: 0800-4444 111

Heeft u schade gemeld na 31 maart 2017? Dan ontvangt u een brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en zullen zij u schade gaan opnemen en/of beoordelen. Heeft u schade gemeld voor 31 maart 2017? Dan ontvangt u voor 1 juli een aanbod van de NAM.

Stut-en-Steun
Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. De medewerkers van het steunpunt beantwoorden vragen, begeleiden inwoners en verwijzen door indien nodig.

Onafhankelijke Raadsman
Heeft u een klacht over de afhandeling van schade door NAM of het Centrum voor Veilig Wonen (CVW)? Of heeft u een klacht over de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) of over bouwkundige versterking? Neem dan contact op met de Onafhankelijke Raadsman via de website of telefonisch:  088 223 44 55.

Commissie Bijzondere Situaties
Soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie omdat er extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan vaak om een stapeling van medische, psychische en/of sociale problemen en soms ook economische problemen. Hiervoor is de regeling ‘Bijzondere situaties’ in het leven geroepen. Voor meer informatie en het aanvragen kunt u terecht op hun website.

Samenwerking Noord Nederland (SNN)
Het SNN stimuleert duurzame, innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland, mede door het verstrekken van subsidies. Bij SNN kunt u meer informatie krijgen over en u aanmelden voor de waardevermeerderingsregeling. Dat kan via een formulier op hun website of telefonisch: 050 522 49 24 (op werkdagen van 8:30 – 17.00 uur)

Technische Commissie Bodembeweging (TCBB)
Adviseert bewoners en eigenaren over schade door gaswinning. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van NAM of het CVW. U kunt hen bereiken op telefoonnummer: 070 379 70 49.

Andere partijen

Nationaal Coordinator Groningen (NCG)
De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van de twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. De NCG staat onder leiding van Hans Alders.

Maatschappelijke Stuurgroep
Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke Stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten. In de Maatschappelijke Stuurgroep zit naast het Gasberaad ook de Groninger Bodembeweging. Voorzitter is Jan Kamminga.

Bestuurlijke stuurgroep
In de bestuurlijke stuurgroep zitten onder anderen de Provincie, de burgemeesters van de elf aardbevingsgemeenten en Economische Zaken. De Nationaal Coördinator vraagt aan de bestuurlijke stuurgroep advies over te nemen beleidsbesluiten.