1. Opening en mededelingen

2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 7 december 2017 (concept-verslag bijgevoegd)

3. Stand van zaken ‘tafels’ Groningen Bovengronds (mondeling)

4. Inspectie en Engineering Q2-Q4 2018 (memo wordt nagezonden, niet openbaar)

5. Agenda Bedrijven (memo, niet openbaar)

6. NEN-position paper beperking schade door aardbevingen (Rapport ‘beperking schade door aardbevingen in Noord Oost Nederland)

7. Maatregelen verduurzaming bij versterking (memo, niet openbaar)

8. Jaarplanning 2018 Ter bespreking. Bijgevoegd is de jaarplanning (openbaar)

9. Koopinstrument (Memo, niet openbaar)

10. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG Mondelinge toelichting

b. Voortgang versterken Mondelinge toelichting

c. Stand van zaken t.a.v. onderzoeken Q4-2017 Memo ter informatie (niet openbaar)

 

De PDF kunt u hier downloaden: Agenda 25 januari 2018