1. Opening

2. Concept-addendum MJP Ter bespreking is bijgevoegd een memo van de NCG (openbaar).

3. NPR De NEN-commissie geeft een toelichting.

4. Nieuwbouw Ter bespreking zijn notities bijgevoegd van de NCG (niet openbaar).

5. Verjaring Geagendeerd op verzoek van de Maatschappelijke Stuurgroep.

6. Mededelingen

a. Voortgang uitvoering door de NCG Mondelinge toelichting.

b. Voortgang versterken Mondelinge toelichting.

c. Stand van zaken t.a.v. regelingen Memo ter informatie (niet openbaar)

d. Verslag stuurgroep leefbaarheid Vastgesteld verslag 13 april. Het verslag wordt op 23 mei nagezonden.

e. Stand van zaken “NAM op afstand” Mondeling toelichting NCG.

f. Rechtsbijstandsverzekeringen Ter informatie is bijgevoegd een notitie van de NCG (niet openbaar).

g. MJP Planning 2018-2022 Bijgevoegd is een memo van de NCG (openbaar).

h. Critical Review Woningmarktonderzoeken Ter informatie verslag Critical Review en brief NCG aan de Minister van EZ (openbaar).

i. Kwartaalrapportage NCG eerste kwartaal 2017 Ter informatie is bijgevoegd de kwartaalrapportage (openbaar).

j. Schriftelijke ronde 20 april 2017 Ter informatie: opmerkingen mevrouw Schafer (Gasberaad/NMF op stukken die door middel van een schriftelijke ronde aan de stuurgroep zijn aangeboden voor reactie. Het betreft het verslag van 9 maart 2017, stukken bij Aanpak PGSS en stand van zaken onderzoeken. Een reactie van de NCG daarop is bijgevoegd (openbaar).

7. Rondvraag en sluiting 

 

De PDF kunt u hier downloaden: