Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke Stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

In de Maatschappelijke Stuurgroep zit naast het Gasberaad ook de Groninger Bodem Beweging. Voorzitter is Jan Kamminga. De Maatschappelijke Stuurgroep vergadert in principe elke 6 weken. Dit is een besloten bijeenkomst. Het Gasberaad pleit al heel lang voor meer openheid rondom deze bijeenkomsten, maar niet alle deelnemende partijen zijn het hierover eens. We willen daarom in elk geval de agenda’s publiceren, zodat duidelijk is over welke onderwerpen we spreken.

Agenda 26 januari 2017

Agenda 9 maart 2017

Agenda 25 april 2017 (extra)

Agenda 17 mei 2017 (extra)

Agenda 1 juni 2017

Agenda 20 juli 2017

Agenda 14 september 2017

Agenda 19 oktober 2017

Agenda 7 december 2017

Agenda 25 januari 2018