Marike Langebeek werkt voor FNV als bestuurder op regionaal niveau

“Deelnemen aan het Groninger Gasberaad is voor mij vooral samenwerken, kennis delen en een gezamenlijke strategie uitzetten en daaraan vasthouden.”

De FNV is betrokken bij het Groninger Gasberaad omdat wij meer binding willen krijgen met andere organisaties.

De FNV is belangenbehartiger voor werknemers, een vereniging met meer dan 1 miljoen leden. Bestaat uit sectoren die direct opereren onder de vlag van de FNV, en uit aangesloten vakbonden die organisatorisch zelfstandig zijn. De gaswinnings-problematiek levert onze leden problemen op omdat hun huizen beschadigd zijn. Daarnaast houden wij ons bezig met vraagstukken over het leefbaar houden van de regio en de werkgelegenheid.

Wij dragen bij aan de kennis over regionale economie, kennis van het bedrijfsleven en denken zo mee over oplossingen en de realisatie daarvan. Daarom zetten wij ons ook in het Groninger Gasberaad in om de belangen van onze leden, die wonen, werken en leven in het aardbevingsgebied, te behartigen.