Agenda MSG april 2017

Agenda Maatschappelijke Stuurgroep 7 december 2017

1. Opening en mededelingen
2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 19 oktober 2017
(concept-verslag bijgevoegd)
3. Terugblik bezoek minister EZK (Mondeling)
4. Kleine ondernemers: Mondelinge toelichting Groninger Bodem Beweging
5. Aanpak stutten (niet openbaar) -Memo NCG
6. Voorbereiding burgers op een aardbeving (openbaar) – Memo NCG
7. Koopinstrument (openbaar)-Memo NCG
8. Mededelingen
a. Voortgang uitvoering door de NCG (Mondelinge toelichting)
b. Voortgang versterken 9Mondelinge en schriftelijke toelichting)
c. Stand van zaken t.a.v. regelingen: Memo ter informatie (niet openbaar)
d. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 14 september 2017
(vastgesteld verslag, niet openbaar)
e. Stand van zaken “NAM op afstand” (Mondeling toelichting NCG)
f. Kwartaalrapportage NCG derde kwartaal 2017
Ter informatie is bijgevoegd de kwartaalrapportage (openbaar)
9. Rondvraag en sluiting

De PDF van deze agenda kunt u downloaden: Agenda 7 december 2017