Agenda MSG juni 2017

Agenda Maatschappelijke Stuurgroep 1 juni 2017

1. Opening
2. Concept-addendum MJP; Ter bespreking is bijgevoegd een memo van de NCG (openbaar).
3. NPR; De NEN-commissie geeft een toelichting.
4. Nieuwbouw; Ter bespreking zijn notities bijgevoegd van de NCG (niet openbaar).
5. Verjaring; Geagendeerd op verzoek van de Maatschappelijke Stuurgroep.
6. Mededelingen
a. Voortgang uitvoering door de NCG (Mondelinge toelichting).
b. Voortgang versterken (Mondelinge toelichting).
c. Stand van zaken t.a.v. regelingen; Memo ter informatie (niet openbaar)
d. Verslag stuurgroep leefbaarheid; Vastgesteld verslag 13 april. Het verslag wordt op 23 mei nagezonden.
e. Stand van zaken “NAM op afstand” (Mondeling toelichting NCG).
f. Rechtsbijstandsverzekeringen; Ter informatie is bijgevoegd een notitie van de NCG (niet openbaar).
g. MJP Planning 2018-2022; Bijgevoegd is een memo van de NCG (openbaar).
h. Critical Review Woningmarktonderzoeken; Ter informatie verslag Critical Review en brief NCG aan de Minister van EZ (openbaar).
i. Kwartaalrapportage NCG eerste kwartaal 2017; Ter informatie is bijgevoegd de kwartaalrapportage (openbaar).
j. Schriftelijke ronde 20 april 2017; Ter informatie: opmerkingen mevrouw Schafer (Gasberaad/NMF op
stukken die door middel van een schriftelijke ronde aan de stuurgroep zijn aangeboden voor reactie. Het betreft het verslag van 9 maart 2017, stukken bij Aanpak PGSS en stand van zaken onderzoeken. Een reactie van de NCG daarop is bijgevoegd (openbaar).

7. Rondvraag en sluiting

De PDF van deze agenda kunt u downloaden: Agenda 1 juni 2017