Agenda MSG maart 2017

Agenda Maatschappelijke Stuurgroep 9 maart 2017

1. Opening
2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 26 januari 2017 (concept-verslag bijgevoegd)
3. Mededelingen
a. Voortgang uitvoering door de NCG (mondelinge toelichting)
b. Stand van zaken t.a.v. regelingen (memo ter informatie, niet openbaar)
c. Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 19 januari 2017 (vastgesteld verslag, wordt nagezonden)
4. Presentatie Inzet lokale werkzoekenden
5. Terugblik op bijeenkomst Versterkingsprogramma (Mondelinge toelichting).
6. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol; Ter bespreking. Bijgevoegd is een bespreeknotitie van de NCG en een plan van aanpak schade (niet openbaar).
7. Korte stand van zaken van erfgoed; Ter informatie. Bijgevoegd is een notitie van de NCG (niet openbaar).
8. Jaarplanning 2017; Ter bespreking. Bijgevoegd is de jaarplanning (openbaar).
9. Het addendum MJP; Ter bespreking. Bijgevoegd is een memo van de NCG (niet openbaar).
10. Stand van zaken Arbiters Bodembeweging; Ter informatie. Memo stand van zaken arbiters van de NCG met schema uitspraken arbiters (niet openbaar).

De PDF van deze agenda kunt u downloaden: Agenda 9 maart 2017