Agenda Extra Maatschappelijke Stuurgroep 17 mei 2017

1. Opening
2. Mededelingen
3. Addendum MJP (oplegnotitie en concept-Addendum)
4. NPR (notitie NCG)
5. Evaluatie pilot koopinstrument (presentatie door OTB TU Delft)
6. Rondvraag en sluiting

De PDF van deze agenda kunt u downloaden: Agenda 17 mei 2017