Agenda MSG oktober 2017

Agenda Maatschappelijke Stuurgroep 19 oktober 2017

1. Opening en mededelingen
2. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 14 september 2017; concept-verslag , niet openbaar
3. Meerjarenprogramma ‘aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2018 – 2022; Concept MJP 2018-2022
4. Halfjaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2017; Rapport bijgevoegd
5. Audit CVW; Memo audit CVW, niet openbaar
6. Zorgprogramma
– Memo stand van zaken zorgprogramma, niet openbaar
– Presentatie Dhr. Maarten Ruys (voorzitter Stuurgroep Zorg) over het zorgprogramma.
7. Mededelingen
a. Voortgang uitvoering door de NCG (Mondelinge toelichting).
b. Voortgang versterken; Mondelinge en schriftelijke toelichting
c. Stand van zaken “NAM op afstand”; Mondeling toelichting NCG
d. Stand van zaken t.a.v. regelingen; Memo ter informatie (niet openbaar)
e. Stand van zaken onderzoeken; Memo ter informatie (niet openbaar)
f. Verslag stuurgroep leefbaarheid d.d. 6 september 2017; (vastgesteld verslag, niet openbaar)
g. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 20 juli 2017; (vastgesteld verslag, niet openbaar)
i. Erfgoedloket; Mondelinge toelichting
8. Rondvraag en sluiting

De PDF van deze agenda kunt u downloaden: Agenda 19 oktober 2017