Aanbiedingsbrief voucher buitengebied

Na de bewoners in het binnengebied met afgewezen schade hebben ook de bewoners in het zogenaamde “buitengebied” vorige week een aanbiedingsbrief voor een voucher gekregen. Zoals bekend zijn daar álle schades van iedereen afgewezen als zijnde ‘mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning’.

Anders dan voor het “binnengebied” wordt de bewoners van het “buitengebied” nog een alternatief geboden: namenlijk het ingaan van een second opinion traject. Maar hoe reëel is dat alternatief? Over de second opinion wordt geen informatie verstrekt. Zelfs niet over het aanvragen van een second opinion. U moet dan eerst de voucher expliciet weigeren – waarmee het aanbod definitief vervalt – en pas daarna krijgt u “zodra deze beschikbaar is” de informatie over “het aanvragen van” een second opinion. Hoe die second opinion vervolgens precies in zijn werk gaat, wie die second opinions in opdracht van wie en met wel beoordelingskader uitvoert, wordt niet verteld. U wordt geacht een soort “blind guess” te doen: gokken.

Net als in het binnengebied betekent acceptatie van de voucher een zogenaamde ‘finale kwijting’ oftewel: het verder afzien van juridische procedures en verdere processtappen voor de geinspecteerde en gerapporteerde schades op uw adres.

Gelukkig heeft u wel de tijd gekregen. Anders dan in het zogenaamde binnengebied, krijgen de schademelders in het buitengebied 12 maanden bedenktijd. Vermoedelijk is dat als gevolg van een eerder pleidooi van het Gasberaad om geen onomkeerbare stappen in het buitengebied te nemen gezien alle onzekerheden.

Dus voorlopig lijkt het raadzaam nog even niks te doen en de ontwikkelingen af te wachten, zoals bijvoorbeeld het rapport van de TU Delft. Maar ook de komst van een nieuw schadeprotocol kan mogelijk een ander licht op de zaak werpen.

Overweegt u toch te accepteren? Zorg dan dat u eerst een compleet beeld heeft van de reele kosten voor het herstel. U kunt maximaal 1.500 euro via een voucher declareren (let op: dat is inclusief BTW), eventuele meerkosten komen voor eigen rekening.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email