Aangenomen moties gasdebat 20 april

Tijdens het laatste gasdebat op 20 april jl. zijn er diverse moties door de politici ingediend. Deze week is erover gestemd en zijn de volgende moties aangenomen:

  • Motie over het in verband met de waakvlamstand beperken van de gaswinning in Groningen

De Raad van State heeft in 2015 al geoordeeld dat de gaswinning in het cluster Loppersum uitsluitend is toegestaan voor zover de totale hoeveelheid te winnen gas niet gewonnen kan worden. Toch is er afgelopen jaar weer 1 miljard kuub gewonnen. De motie wil dat de Raad van State gevolgd wordt en de gaswinning in het cluster Loppersum beperkt wordt tot de allerkleinste hoeveelheid die nodig is voor de waakvlamstand.

  • Motie over het volledig uitvoeren van de oorspronkelijke aanbevelingen van de OVV

Deze motie spreekt voor zich: het rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid moet worden uitgevoerd.

  • Motie over het nieuwe protocol schadeafhandeling

De regering moet ervoor zorgen dat het nieuwe protocol schade afhandeling in lijn is met de Nederlandse wetgeving en juridisch getoetst wordt foor de Hoge Raad of president van de rechtbank.

  • Motie over een samenhangende aanpak waarbij de menselijke maat en ruimhartigheid vooropstaan

De OVV geeft aan dat pleisters plakken geen zin heeft en dat problemen samenhangend en niet gefragmenteerd aangepakt moeten worden. Dit moet onafhankelijk van de NAM en Economische Zaken geregeld worden. Groningen verdient een groot gebaar.

  • Motie over een onafhankelijk en open schadeprotocol

De brief van Minister Kamp is aanleiding voor het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging om uit het overleg voor een nieuw schadeprotocol te stappen. Voor het herstel van vertrouwen is maatschappelijk draagvlak van het nieuwe schadeprotocol noodzakelijk, dus moet het een onafhankelijk en open proces worden.

  • Motie over een afbouwplan voor de gaswinning

Er moet een afbouwplan komen voor de gaswinning gezien het risico van aardbevingen en het daaruit volgende veiligheidsrisico voor de inwoners van Groningen.

  • Motie over het beleggen van de belangen van de delfstoffenwinning bij verschillende ministeries

Op basis van het rapport van de OVV moet er een plan komen om de verschillende belangen rondom de winning van delfstoffen onder te brengen bij verschillende ministeries. Het veiligheidsbelang moet in ieder geval niet bij Economische Zaken komen te liggen.

  • Motie over een toekomstvisie op beëindiging van de gaswinning

In welke stappen kan de gaswinning beëindigt worden en hoe kan de Groningse regio versterkt worden.

  • Motie over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

– Het uitvoeren van de aanbevelingen van de OVV

– Open overleg over het nieuwe schadeprotocol

– Met ruimhartigheid en persoonlijke omstandigheden als uitgangspunt

– Maatschappelijk draagvlak en herstel van vertrouwen

Wilt u alle moties nog eens nalezen? Dat kan via deze link.

 

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email