Aanmelden van een dorp

Vaak wordt het eerste contact gelegd vanuit de vereniging dorpsbelangen. Graag horen wij van u welke vragen en onderwerpen er in uw dorp leven en in welke periode de ronde zou kunnen plaatsvinden. Wij maken dan samen een programma. Laat het ons weten, wij gaan graag met u in gesprek: welkom@groningergasberaad.nl of 06 – 15 06 81 62.
Het programma van de dorpenronde wordt op maat gemaakt, op basis van de bekende vragen en behoefte van het dorp en haar bewoners. Het is zo te organiseren over ‘brede’ vragen kan worden uitgewisseld, maar dat er daarnaast ook ruimte is voor persoonlijke vragen en ideeën van bewoners.

Vanuit het Groninger Gasberaad vinden we het fijn om mensen te laten kennismaken met het Gasberaad: waarom doen we wat we doen, wat hebben bewoners aan ons, en hoe we samen wijzer willen zijn met bewoners (o.a. nieuwsbrief, Gaspraat).

Als er specifieke onderwerpen spelen die raken aan de inzet van afzonderlijke leden van het Gasberaad, kunnen wij hen er bij betrekken. De organisaties brengen elk hun specifieke ervaring en kennis mee.

In ieder geval ook de volgende organisaties en instanties zijn bereid een bijdrage te leveren:

  • aNationaal Coördinator Groningen (NCG): over de organisatie en (highlights van) het ‘Meerjarenplan aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’.
  • NAM: gaswinning in Groningen, maatregelen, kennis & onderzoek, NAM-programma Leefbaarheid en andere regelingen.
  • Centrum Veilig Wonen: de organisatie, stand van zaken rond schadeherstel en versterking.
  • Veiligheidsregio Groningen: gecoördineerde inzet voor veiligheid en hulpverlening, lesprogramma’s voor basisscholen, wat u zelf kunt doen.
  • Medewerkers van Stut-en-Steun kunnen aanwezig zijn. Bewoners kunnen bij hen terecht met vragen over het proces rondom hun schademelding, schadeafhandeling, het veiliger maken of het bouwkundig versterken van hun woning en regelingen zoals de waardevermeerdering en de koopregeling.
  • Schadeafhandelaars van NAM en Centrum Veilig Wonen kunnen aanwezig zijn, voor het bespreken van persoonlijke vragen over schadeafhandeling.

De genoemde onderwerpen per organisatie hebben wij toegevoegd om een beeld te geven waar deze partijen het bijvoorbeeld over kunnen hebben.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email