Arent J. de Vries: Manifest voor Groningen

Vanaf februari 2013 tot juni 2017 heb ik me verdiept in de milieuramp door de Gaswinning in Groningen. Ik stelde daar over een werkdossier samen van 190 pagina’s.

Dit dossier “De Macabere Dans Om Het Gouden [ Aardgas ] Kalf” is beschikbaar gesteld aan de Provincie Groningen, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en aan Mevrouw  Annemarie Heite in Bedum. Het geheel is een weerslag van eigen kennis en samenvattingen van vele rapporten van deskundigen.

Waar gaat het om:

Het bouwen leidt niet tot “achterstallig” onderhoud.    

 • Tussen 1200 en 1950 is er in 750 jaar niet aardbeving bestendig gebouwd.
 • De ondergrond waarop werd gebouwd is aangedragen door de zee.
 • De funderingen zijn ondiep aangelegd in de ingeklonken kleilaag, met klinkers in kalk gemetseld.
 • De wijze van bouwen hield rekening met de zwakke ondergrond- geen brede ramen- geen beton , maar houten vloeren en vaak steens of halfsteens muren met klamp.
 • Dat ging dus 750 jaar goed!

Hoe groot is nu al de schade en hoe komt dat?  

 • De schaal van Richter is voor Groningen niet bruikbaar! De schaal gaat uit van een diepte van 10 kilometer en een stabiele ondergrond. In Groningen is de diepte van de bevingen 3 kilometer in een instabiele ondergrond.
 • De effecten zijn daarom veel groter en kennis op gebied van geïnduceerde bevingen ontbreekt [ARUP zegt 300 keer we weten het niet]
 • De schade door bevingen en bodemdaling bedraagt nu al meerdere miljarden euro’s.
 • Na 2015 worden er nog eens ca. 1.100 bevingen verwacht. [Ir. Hagoort 2015]
 • De schade zal oplopen tot meer dan 30 miljard euro.
 • De schade die inmiddels is ontstaan:  -veel  huizen gescheurd of onherstelbaar beschadigd en de  huizen prijzen dalen fors, mentale schade, ziekmakende stress en imago schades zijn niet in beeld.
 • Het herstellen van schade vergt 50-100% meer aan kosten dan nieuwbouw[ ARUP]
 • Onafhankelijke schade afhandeling bestaat niet, deskundigen ingezet door de NAM wijzen veel  schade onterecht af als achterstallig onderhoud en als er al wordt hersteld  dan is dat alleen  cosmetisch en heffen ze de fundamentele schade niet op. Gemetselde funderingen zijn niet te herstellen.

Wat zijn de verdere gevaren? [op hoofdlijnen]  

 • De afstanden tussen de epicentra en de grote bevolkingsconcentraties zijn angstwekkend klein.
 • De stad Groningen en het industrie gebied van Delfzijl liggen in de directe gevarenzone, gezien de geringe diepte van de bevingen en de grotere progressieve grondversnelling in de instabiele ondergrond.
 • Het historisch centrum van de stad Groningen is door haar ligging op de uitloper van de Hondsrug omringd door klei en beekdalen heel erg kwetsbaar.
 • Het reservoir gesteente is verschillend van dikte en naar de randen van het concessie gebied meer De grootse dikte bevindt zich rond Loppersum en vormt  een communicerend vat van meer dan 850 vierkante kilometer met het totale gebied.
 • Het reservoir- zandsteen is dermate poreus dat het resterende gas onder Loppersum gaat stromen naar de plaatsen waar nog wel gas wordt gewonnen. De drukverlaging in de koepel onder Loppersum zorgt voor nieuwe bevingen ook al wordt ter plaatse geen gas gewonnen.
 • Gronddalingen door het onttrekken ,volgens mijn berekening, van 70 miljard kubieke meter materie in het winningsgebied, zullen vele malen groter zijn dan de 45 centimeter die nu wordt verondersteld.
 • Hagoort zegt dat, ook al vermindert de aardgas productie, de bevingen zullen blijven om het reservoir gesteente te resetten. Na eerst wat minder bevingen neemt het aantal later weer toe.
 • Nog 100 te gaan, waar onder wellicht sterkere zoals op 8 januari jl. plaats vond.

Het economisch gewin en de aansprakelijkheid.                                                                                                                                                   

 • De aardgasprijs steeg van 2 eurocent naar 62 eurocent. Dus 31 keer zoveel waarvan de belasting meer dan 50% voor haar rekening neemt, nog afgezien van de netto opbrengst van de winning, de export en de vennootschapsbelasting van de leveranciers.
 • De Staat is private partij in de gaswinning samen met Exxon Mobil en Royal Dutch Shell. Samen hebben ze in het gasgebouw de Maatschap Groningen opgericht.
 • De Maatschap Groningen wordt gevormd door Energiebeheer B.V. voor 40%, Exxon Mobil voor 30% en Royal Dutch Shell eveneens voor 30%.
 • Kenmerkend voor een maatschap is dat elke deelnemer hoofdelijk aansprakelijk is voor alle
 • Tevens is in de maatschap de NAM geen partij. Verder is de Staat door haar grote opbrengst aansprakelijk voor het overgrote deel van de kosten.

 Tot slot. 

 • De grootste milieuramp van ons land als gevolg van de gaswinning vindt nu en in de nabije toekomst plaats.
 • Het rijk, de Staat der Nederlanden verstopt zich achter de NAM en negeert haar publieke taak.
 • De politiek brandt zich er nog niet aan maar uitstel leidt tot steeds grotere schade en onvrede.
 • Ontstaat er paniek? Die is er al. Dus verder met de doofpot en uitstellen heeft geen zin!
 • Dat er op dit moment, na 9 maanden, nog geen schadeprotocol bestaat is een schande!

Mijn volledige werkdossier met alle details is er op drie plaatsen.

 

Arent J. de Vries  9 januari 2018

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email