Artikel Trouw, oproep aan Rutte door het Platform Kerk en Aardbeving

Minister president Rutte wil graag premier van alle Nederlanders zijn. Dat zou betekenen dat hij ook premier van de Groningers wil zijn. Helaas hebben de Groningers daar de afgelopen jaren weinig van gemerkt. Mensen vinden het triest dat onze premier de afgelopen jaren nauwelijks naar het Noorden is gekomen. In 2013, toen het allemaal begon, heeft de premier overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning en bestuurders. Maar wanneer hebben bewoners van Groningen hem kunnen spreken?

Onlangs merkte Rutte op: “Er gaat echt heel veel geld heen. Volgens mij doen we dat netjes”. Zeker, er wordt veel geld geïnvesteerd, maar het wordt niet netjes gedaan. Als het wel netjes zou gebeuren, dan zou het niet zo veel geld kosten. Het proces van schade taxeren geeft blijk van een overheid die haar burgers niet vertrouwt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de politiek hier wantrouwen oogst.

Rutte lijkt te denken dat alle problemen met geld zijn op te lossen. Het probleem is alleen dat het geld niet op de juiste manier wordt ingezet. Het gaat zitten in taxatie en overheadkosten en niet in stenen, cement en funderingen. Sterker nog, geld werkt niet zelden als een splijtzwam. Het voelt niet goed wanneer de een schade ruimhartiger vergoed krijgt dan de ander. Dorpsgemeenschappen raken verdeeld over de vraag hoe ze leefbaarheidsgeld willen besteden.

Het platform Kerk en Aardbeving constateert dat de gevolgen van de gaswinning veel verstrekkender zijn dan alleen scheuren in muren en dijken. In het platform ontmoeten vertegenwoordigers van de Katholieke, Doopsgezinde, Vrijgemaakt Gereformeerde, Protestantse kerk, Baptisten en Evangelische gemeenten elkaar. In het proces van schadeherstel en versterking is nog onvoldoende aandacht voor het persoonlijk welzijn en de sociale gevolgen van deze ramp in slow motion. Als kerken willen we stem geven aan de mensen die door dit hele verhaal in het nauw komen.

En dat is nodig, want de Groninger samenleving raakt verscheurd door tegengestelde belangen. Mensen met terugkerende schade stuiten geregeld op ongeduld en onbegrip. Werknemers van de NAM en het Centrum Veilig Wonen worden zelden met open armen ontvangen. Om nog maar te zwijgen over de aanslag op het sociaal kapitaal, omdat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Dat is niet alleen een probleem voor Groningen. Het is ook een probleem voor de participatiesamenleving. De regering wil graag dat mensen zich inzetten voor de samenleving, vrijwilligerswerk doen en mantelzorg verlenen. Maar mensen raken veel tijd en energie kwijt aan het schadeproces. Ze moeten vrije dagen opnemen om taxateurs en aannemers binnen te laten. Daarna volgt nog het ontruimen, schoonmaken en weer inrichten van hun huis. Tot de volgende beving, dan begint het hele verhaal weer van voren af aan. Zo hebben mensen minder tijd en energie om zich buitenshuis in te zetten. Terwijl gemeenschapsvorming nu belangrijker is dan ooit. Want door de versterkingsoperatie zullen heel veel mensen een tijd hun huis uit moeten en dorpsaangezichten ingrijpend veranderen.

Op 5 mei 2016 heeft de premier hier in Groningen het vrijheidsvuur ontstoken. Maar wanneer kunnen mensen hier weer vrij van zorgen en angst leven? Het is jammer dat Rutte tijdens het Noordelijk lijsttrekkersdebat op 8 februari geen acte de présence heeft gegeven. Het zou hem sieren als hij binnenkort, als premier van alle Nederlanders, naar Groningen zou komen. Om met eigen ogen te zien hoe het Groninger land wordt mishandeld. Hoe bij bewoners frustratie, teleurstelling, machteloosheid en vechtlust om de voorrang strijden. En vooral om oprechte betrokkenheid te tonen, want daar zitten mensen op te wachten.

Namens het Platform Kerk en Aardbeving, Jacobine Gelderloos, Onderzoeker Kerken en leefbaarheid, Protestants Theologische Universiteit

 

Fokke R. Fennema, predikant Doopsgezinde Gemeente, Zeerijp-Zijldijk

Liebrecht P. Hellinga, predikant Baptistengemeente, Appingedam

Nellie Hamersma-Sluis, pastor Rooms Katholieke Gemeenschap Noord-Groningen

Harmen Jansen, predikant Protestantse Gemeente Winsum-Obergum

Jako Jellema, lid Evangelische Gemeente Immanuel

Ate Kuipers, ontwikkelde mede het ‘Groninger Deltaplan’ en lid Protestantse Gemeente Oldehove

Rinie Meihuizen, emeritus Doopsgezind Predikant van de Doopsgezinde gemeente Middelstum

Frits Postema, theoloog/geestelijk verzorger, Krewerd

Marco Roepers, predikant Gereformeerde Kerk, Loppersum

Jitse van der Wal, predikant Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Appingedam

Reint Wobbes, lid Hervormde Kerk, Huizinge

Dit artikel verscheen in Trouw

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email