Bijeenkomst voor contra-experts

Het Centrum Veilig Wonen inspecteert inmiddels meer dan een jaar woningen op aardbevingsschade. De NAM/CVW geeft de betrokken burgers de mogelijkheid een contra-expertise te laten doen op de door CVW uitgevoerde inspectie indien de bewoner het niet eens is met het door het CVW opgestelde schaderapport. De getroffen bewoner zit hier in de regel helemaal niet op te wachten, maar zal toch aan de bak moeten. Hij wordt overladen met papieren, mensen over de vloer en dergelijke. Tegelijkertijd moet hij in die spannende tijden in veel gevallen ook nog naar een contra-expert op zoek omdat de inspectieresultaten van het CVW niet overeenkomen met het beeld dat de getroffen bewoner daarvan heeft. Het roept direct een keur aan vragen op:

  Hoe kom ik aan een contra-expert?

  Is er een overzicht beschikbaar met contra-experts die ik kan benaderen?

  Wat zijn de verschillen tussen de verschillende experts?

  Hoe vind ik vervolgens de juiste expert? Welke past het best bij mij en/of mijn schade?

  Is de expert die ik wil kiezen wel gekwalificeerd?

  Etc.

Het Groninger Gasberaad maakt zich sterk voor de bewoners en getroffenen in het gebied met schade door mijnbouw en onderzoekt de mogelijkheden hoe wij dit kunnen doen rond het thema van de contra-expertises. Wij willen naast de vragen van bewoners zelf ook meer inzicht hierin hebben.

  Wie zijn erbij betrokken?

  Waar lopen de experts tegenaan?

  Hoe kunnen we de noodzakelijke informatie beter voor de getroffen bewoners beschikbaar krijgen?

  Hoe loopt op dit moment de afhandeling van de contra-rapportages door de CVW? 

  Is de huidige procedure (reikwijdte van het contra-onderzoek, e.d.) voor de contra-expertise een werkbare procedure?

  Kunnen bewoners hun opdrachtgeversrol richting de contra-experts goed invullen?

  Hoe kijken de contra-experts aan tegen de door NCG aangekondigde wijziging van de escalatieprocedure? (onafhankelijk arbiter ipv ‘derde deskundige’)

  Waar zitten volgens de contra-experts verbetermogelijkheid in het totale schadeprotocol?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen komen wij graag in contact met contra-experts of organisaties die zich hiermee bezig houden.

Op donderdag 14 april organiseren wij een bijeenkomst voor contra-experts om met hen in gesprek te gaan.

Ben u een contra-expert en wilt u graag een uitnodiging ontvangen of kent u een contra-expert die we hiervoor kunnen uitnodigen?

Laat het ons weten. Mail naar gert.leene@gasberaad.nl.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email