De aardbeving in Zeerijp- Reint Staal

Door de aardbeving in Zeerijp is er een nieuwe fase in het rampen dossier aardgas winning in Groningen  bereikt. Hoe moeten we nu verder. Van groot belang is de uitspraak van de Raad van State. Deze heeft gesteld dat de veiligheid van de bevolking in Groningen belangrijker is dan de leveringszekerheid van het aardgas. Dit houdt in dat we geen rekening meer mogen houden met de vraag naar aardgas.  Het nemen van maatregelen ten aanzien van de hoeveelheid die gewonnen mag worden moet alleen maar afgestemd worden op de veiligheid van de bewoners. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat dit voorlopig 12 miljard kuub is. De kans op zware aardbevingen wordt dan kleiner. Dat dit gevolgen heeft voor de welvaart in de Randstad en in mindere mate in de rest van Nederland mag niet mee tellen. In principe komt EZ niet meer in aanmerking om het beleid van de gaswinning te bepalen. Dit zijn de veiligheidsorganisaties die de hoogte van de gaswinning in moeten bepalen en de beslissing bevoegdheid hebben. Daarna mag EZ het resterende gas verdelen.

De hoeveelheid Gronings aardgas dat bij de winning van 12 miljard dan nog beschikbaar voor gebruik is, is  ongeveer de helft van wat nu nog gebruikt wordt. Dit moet zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. De randstad die vrijwel alle aardgas     baten gehad heeft moet het meeste bezuinigen. Dit is 60% minder. Groningen die al heel veel schade gehad heeft voorlopig niets en de rest verdeeld over Nederland en het buitenland. Deze aardgas rantsoenering moet ingaan op 1-9-2018.

Doordat de schade in de provincie Groningen weer aanzienlijk groter is geworden zal de aardgasprijs  verhoogd moeten worden. Ook de verlaging van de gaswinning zal kosten verhogend werken. Daarnaast zullen de Groningers een flink gevaren geld moeten krijgen. Dit laatste zal door het Rijk betaald moeten worden. Dit is ook nodig om het negatieve multiplier effect te verminderen.

Sinds de aardbevingen in Huizinge zijn er c.a. 46 miljard aan aardgasbaten geweest, Deze zijn voor iets minder dan 90% besteed in de Randstad. Dit waren echter geen aardgasbaten maar onkosten van de gaswinning en hadden daarvoor gereserveerd moeten worden. Omdat dit voor een groot deel via een b.v. van economische zaken ging n.l. de BV E.B.N. had dit nooit gemogen. En maar moeilijk doen bij de schade procedure. Het wordt tijd dat de schade betalingen weggehaald worden bij EZ. Verder speelt de BV. E.B.N. een belangrijke rol bij de exploitatie van de Groninger gasvelden. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de vele vertragingen voor het uitbetalen van de schade.

In de nabije toekomst zal de gaswinning verliesgevend worden doordat er minder gas gewonnen mag worden en de installaties en leidingen opgeruimd moeten worden. Dit moet planmatig gebeuren evenals de afsluiting van het aardgas.

Er is een nieuwe begroting nodig waarbij er geen aardgasbaten meer zijn. Ook moet er een post van minstens 2 miljard euro komen op de nieuwe begroting voor de schade en  voor de risico’s die de Groningers lopen. De belastingen zullen verhoogd moeten worden.

De berekeningen die gemaakt zijn voor het winnen van aardgas en die gebruikt zijn voor de ontwerp vergunning van economische zaken en die verworpen is door de Raad van State blijken niet te kloppen. Berekend werd dat bij 21 miljard kuub gas winnen er geen zware aardbevingen zouden zijn. Eerdere berekeningen van o.a. S.o.d.M kwamen uit op 12 miljard kuub. Gezien de uitspraak van de Raad van State is de regering verplicht dit aan te houden. Als dit niet gebeurd moeten de Groningers per persoon een flinke schadevergoeding per dag krijgen. Dit moet in de gasprijs verrekend worden. Over deze schade vergoeding mag geen belasting geheven worden of kortingen op uitkeringen.

Slochteren januari ’18

Reint Staal

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email