DORPENRONDE

De dorpen in!

Het Gasberaad kan dorpen helpen het gesprek te organiseren met bewoners. Avonden in het eigen dorp en over onderwerpen die er voor de bewoners toe doen. Dit doen we onder de noemer: ‘dorpenronden’. Het programma is in afstemming met het dorp zelf.

We focussen ons op informatieve bijeenkomsten, die bewoners helpen ontwikkelingen te duiden, maar vooral ook om vragen, zorgen en ideeën te delen. En dat kan op persoonlijk vlak zijn, maar ook over zaken die het dorp aangaan en hoe je daarmee om kunt gaan. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn lopende en actuele ontwikkelingen en hoe verschillende partijen zich inzetten, algemene informatie over de gaswinning en gevolgen ervan en informatie over maatregelen en regelingen. En natuurlijk een kennismaking met het Gasberaad.

Bekend
Wellicht bent u al bekend met de dorpenronde. Vanaf de tweede helft van 2013 bezocht Groninger Dorpen (provinciale koepelorganisatie van dorpsbelangen en dorpshuizen, lid van het Gasberaad) al dorpen, met verschillende organisaties die bijdroegen aan het programma. Vanaf begin 2016 heeft het Groninger Gasberaad de organisatie van de dorpenrondes overgenomen van Groninger Dorpen. Groninger Dorpen is nog steeds betrokken.

Informatie

  • Hier kunt u zich aanmelden voor een geplande dorpenronde.
  • Als u met ons wilt overleggen over wat wij of de aangesloten organisaties kunnen betekenen voor uw dorp of buurdorpen, en welke vorm daarbij past, neemt u dan contact met ons op. Hier vindt u algemene informatie over de dorpenronde.
  • Organiseert uw dorp zelf al iets? U kunt het Gasberaad of aangesloten organisaties ook uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Verslagen

Na elke dorpenronde proberen wij zo snel mogelijk verslag te publiceren op onze website. Let op: dit is een weergave van het moment.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email