Eddie van Marum – (agrarische) ondernemers uit Groningen – Rondetafelgesprek 2e Kamer 10 oktober 2018

Woensdag 10 oktober 2018 vond het rondetafelgesprek plaats met (agrarische) ondernemers uit Groningen en de vaste Kamercommissie EZK te Den Haag. Hierbij de indrukwekkende bijdrage van Eddie van Marum.

Delen

<i class="fab fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Share on facebook
<i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> Share on twitter
<i class="fab fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> Share on linkedin
<i class="fas fa-envelope" aria-hidden="true"></i> Share on email