Glìn ien hoed

Dinsdag was ik op mien waark en keek ik te t roam oet. Dou zag ik dat ter n schösstain bekeken wer deur manlu mit n hoogwaarker. Dat brocht mien gedachten op mien aigen schösstain dij aander week der òf gaait en dou noar t dörp t Zaandt. Doar is hoast gain ‘echte’ schösstain meer te vienden. Dij binnen aalpmoal sleupt en vervongen deur lichtgewicht schösstainen. Ien gedachten laip ik deur t dörp en telde onderwiel de hoezen dij opkocht binnen deur de NAM. Doar schrok ik van. Dou heb ik mor even n overzichtje op pepier moakt.

Twij hoezen binnen sleupt, mor doar komt weer n nij hoes op. Dij tellen aigenlieks nait mit, mor t dut wel veul veur t aangezicht van t dörp, zo’n nijmoodse woning. Drij hoezen binnen sleupt, mor doar komt niks nijs veur ien stee. De buren van dizze hoezen, of mout ik zeggen percelen, kriegen der toen bie. Verder binnen der nog iets van zestien hoezen woar de NAM aigenoar van is of wordt. n Dail wordt nog bewoond, dij doun mit met de opkoopregeln en mouten n haalf joar wachten. Mor n groot aantal hoezen staait al n hail zet leeg. Der binnen der ook bie woarvan de geruchten goan dat ze sleupt worden. Dij zollen nait meer red worden kinnen omdat ze te slim beschoadigd binnen deur de oardbevens. Doar zitten prachtege rentnaaierwonens bie, oet de joaren twinteg en datteg van de veurege aiw. Ik denk din altied mor, netuurliek kin dat red worden, as der mor n wil is!

Zestien hoezen, mor messchains wel meer woar ik gain wait van heb. Op n totoal van pak m beet n dikke twijhonderdviefteg. Dat het wel ienvloud op zo’n klaain dörp. Immers woar gainent woont, dut ook gainent mit mit muziekverainen, de schaitclub, hebben gain kiender op schoul enz. Boetendes is t n hail maal gezicht. n Leeg hoes woar toen minimoal onderholden wordt deur de NAM en woar din geregeld n woagen van G4S stopt om te kieken of alles oké is.

Der is bie mie op t dörp gain mìns dij wait wat de NAM mit dij hoezen doun gaait. Sleupen? Verkopen? Ik heb wel n idee noamelk bruken as n soortemint van hoezenrotonde. De aangekochte hoezen mit veurrang verstaarken, en dij bruken as wisselwonen veur mìnsen dij heur hoes verstaarkt worden mout. Messchains binnen dit ook wel de plannen van de NAM, mor zeg dat din!

Bie gemainte Loppersom waiten ze volgens mie ook nait hou ze der mit aan mouten. Haile gemainte is in beeld brocht en ien goud geef Grunnegs ‘categoriseerd’ om te kieken wat ter aigenlieks aal staait. Mor n bult hoezen is niks gain biezunders as ik dij inventarisoatsie geleuven mag. Om n veurbeeld te nuimen, ik woon zulf in n doodlopend stroatje woar aalpmail aarbaidershoeskes stoan oet de joaren twinneg. Niks biezunders, doar binnen der op t moment nog hail veul van. Nog wel, denk ik din.

Ook n karakteristieke rentnaaierswonen dij opkocht is en meugelk sleupt wordt, het gain labeltje kregen. Ik heb doar n braif aan woagd noar gemainte tou, mor wieder as n ontvangstbevestegen is t nog nait kommen.

Körtom, ik moak mie grode zörgen over de leefboarhaid op t Grunneger plattelaand, want ien aandere dörpen zel t wel net zo’n boudel wezen. Aan ain kaant een leefboarhaidsloket opzetten en mooi weer speulen, mor aan aander kaant hoezen leeg stoan loaten of aarger nog: sleupen. As ik mit aander lu hier over proat, din vaalt mie op dat de maisten denken aan heur aigen wonerij, en t grode gehail nait zain. Vanzulf binnen mìnsen blied as heur wonen opkocht wordt deur de NAM noadat e sums wel laanger as vief joar te koop stoan het. Dit kin ik ook begriepen. Mor t is wel hail slim verdail en heers. Der is gainent dij de regie het, teminnend ien mien ogen. Der wordt nait mit bewoners proat over dizze problematiek, dij nou n luk beetje zichtboar wordt, mor wat nog veel slimmer worden gaait. As dommee bliekt dat hoezen minder weerd binnen as wat t verstaarken van t hoes kost, wat gaait ter din gebeuren? Ik hol mien haart vast.

Dit verhaal is ingezonden door Jolanda Jager-Smit.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email