Groninger Gasberaad vindt de aanstelling NAM-casemanagers bij NCG onbegrijpelijk

Het Groninger Gasberaad heeft vanochtend een statement van de NCG ontvangen waarin gemeld wordt dat de drie casemanagers die hij voor complexe gevallen heeft ingehuurd ook “ook NAM als opdrachtgever hebben gehad”. Wij weten inmiddels dat alle drie tot eind vorig jaar in de “Taskforce complexe gevallen” van de NAM zaten. Het Groninger Gasberaad vindt dit onbegrijpelijk.

De NCG laat hier opnieuw een kans liggen om te beginnen met een schone lei. Dit was niet zoals het ons was voorgespiegeld. De NCG zou hier voor de Groningse bevolking de afstand tot de NAM en de onafhankelijkheid creëren. Dat is wat hij zegt, maar uit zijn daden wil dat maar niet blijken.

De samenwerkingsovereenkomst tussen NAM-EZ en NCG getuigt hier al van (daaruit blijkt: NAM houdt alle touwtjes in handen) maar dat is misschien nog onvermijdelijk aangezien NAM ook moet betalen. Het aanstellen van voormalig NAM casemanagers had niet gehoeven! We mogen toch aannemen dat de NCG nog de vrijheid heeft om aan te stellen wie hij wil? Waarom dan uitgerekend gekozen voor NAM casemanagers die zelf onderdeel van het probleem waren? Waarom dan NAM casemanagers die straks misschien moeten bemiddelen in zaken die zij zelf, vanuit de NAM, niet rond hebben gekregen? De meerwaarde van de NCG casemanagers – of eigenlijk bemiddelaars – was nu juist dat zij in staat zouden zijn om met een frisse blik en open minded naar de cases én de daarbij betrokken partijen te kunnen kijken. Daar is nu geen sprake van!

In het statement wat de NCG hierover heeft afgegeven aan de maatschappelijke stuurgroep motiveert hij de keuze voor deze casemanagers met de “ruime ervaring die zij hebben opgedaan met complexe gevallen”. Maar dat is nou net het probleem! Zij zijn opgeleid en getraind om op een bepaalde manier met deze complexe gevallen om te gaan en dat wilden we niet meer. We hadden nu net zo goed de complexe gevallen bij de NAM kunnen laten liggen.

De casemanagers krijgen wel een andere rol dan bij de NAM, ze moeten nu namens de NCG bemiddelen tussen alle betrokken partijen waaronder per definitie de NAM. Dat betekent in dit geval dat ze moeten gaan onderhandelen met hun oud collega’s van de NAM. En daar moeten de schademelders dan vertrouwen in hebben?

De drie casemanagers zijn voor een half jaar ingehuurd. Wat ons betreft een half jaar te lang.

Het statement dat het Groninger Gasberaad ontving van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG):

Statement met betrekking inhuur casemanagers 

In het Meerjarenprogramma van de NCG staat het verbeteren van de schadeafhandeling en versterken van woningen centraal. Per 1 januari 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen de behandeling van complexe schades overgenomen van het CVW en NAM. 

Om vanaf 1 januari direct aan de slag te kunnen met het werken aan oplossingen voor complexe zaken waar inwoners in de knel zitten, heeft de NCG drie ervaren casemanagers ingehuurd. Eén casemanager is zelfstandig adviseur en twee casemanagers worden via een extern adviesbureau ingehuurd. De casemanagers zijn voor een half jaar ingehuurd vanwege de expertise die zij hebben op het gebied van schadeafhandeling en het oplossen van complexe casuïstiek. Zij hebben eerder voor andere opdrachtgevers gewerkt (waaronder NAM) en hebben ruime ervaring op het gebied van casemanagement in complexe zaken.

Per 1 januari werken zij in opdracht van de NCG. Dat betekent dat zij werken met de kaders en de regels die zijn vastgesteld in het Meerjarenprogramma van de NCG. Een aanpak waarbij de inwoner centraal staat. Zij hebben namens de NCG een bemiddelende rol tussen alle betrokken partijen. Met als doel de afhandeling van complexe zaken vlot te trekken en inwoners te begeleiden naar een oplossing.  

Wekelijks wordt de voortgang en aanpak van complexe zaken die in behandeling zijn bij NCG besproken in een breed overleg met andere medewerkers van NCG. Bij de voorbereiding van de beslissing over oplossingen is onder andere de directeur van de NCG nauw betrokken.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email