Groningers gebruiken twee procent van Gronings gas | door Herman Damveld

De Groninger huishoudens gebruiken jaarlijks bijna een half miljard kuub gas. Het elektriciteitsgebruik van de Groningers komt overeen met wat de Eemshaven-gascentrale in 42 dagen kan produceren.

Regelmatig kom ik tegen dat Groningen als eerste van het gas af zou moeten. Maar waarom moeten wij als eerste? En hoeveel gas gebruiken de Groningers eigenlijk? Wat levert het op als de Groningers geen gas meer gebruiken?

Om hier een antwoord op te geven keek ik zoals altijd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Helaas, daarin staan geen goed bruikbare overzichten van het energiegebruik in de provincie Groningen. De provincie Groningen heeft wel rapporten uitgebracht over het provinciale energiegebruik, maar daarin zijn de getallen op een ingewikkelde manier opgeschreven.

Uit de gegevens van het CBS en de provincie Groningen volgt dat het energiegebruik in Groningen – zonder het energiegebruik van de centrales aan de Eemshaven – zo’n 3,2% is van het totale Nederlandse energiegebruik. Nu is de bevolking van Groningen 3,4% van alle Nederlanders. Groningen wijkt dus niet veel af van het Nederlandse gemiddelde. Dat is de basis voor mijn verdere berekening.

In de provincie Groningen zijn 290.000 huishoudens. Om het energiegebruik uit te rekenen ga ik uit van gegevens van het CBS. Het gasgebruik komt dan uit op 450 miljoen kuub per jaar. Uit de rapporten van de provincie Groningen volgt dat het gasgebruik van de huishoudens bijna 480 miljoen kuub was in het wat koudere jaar 2013, bijna een half miljard kuub gas. Ter vergelijking: de NAM mag per jaar 24 miljard kuub gas uit Groningen winnen. Groninger huishoudens gebruiken 2 procent van wat de NAM mag winnen.

Bedrijven en instellingen hebben daarnaast nog eens 1,2 miljard kuub gas nodig, dat is 5% van wat de NAM mag winnen. Samen met de huishoudens gaat het om 7%.

De Groninger huishoudens gebruiken jaarlijks ongeveer 1 miljard kilowattuur elektriciteit. De gasgestookte Eemscentrale kan dat in 42 dagen opwekken en heeft er 0,17 miljard kuub gas voor nodig. Ter vergelijking: het totale elektriciteitsgebruik van Nederland is 119 miljard kilowattuur. Bij de Groninger huishoudens gaat het dus om minder dan 1%.

Bedrijven en instellingen, vooral de energie-intensieve bedrijven bij Delfzijl, gebruiken 10,2 miljard kilowattuur (8,4% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik); hiervoor is 1,8 miljard kuub gas nodig. Samen met de huishoudens gaat het om 9,4% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Hiervoor is 2 miljard kuub gas nodig. In totaal is 3,7 miljard kuub gas nodig voor verwarming en de opweking van elektriciteit voor huishouden, bedrijven en instellingen.

Als de Groningers in hun huizen geen gas meer zouden gebruiken en ook geen elektriciteit op basis van aardgas, dan daalt het gasgebruik van Nederland niet aanzienlijk. Omdat het Nederlandse gas op zal raken blijven energiebesparing en duurzame energie van groot belang, ook in Groningen. Het aardbevingsbestendig maken van huizen moet voorop blijven staan, bij voorkeur in combinatie met besparing en duurzame energie. Hetzelfde geldt voor bedrijven in instellingen met vaak platte daken waar plaats is veel zonnepanelen.

Maar laten we de duizenden Groningers die te maken hebben met schade door aardbevingen niet nog eens extra belasten doordat hun omgeving op de schop moet door warmtenetten en dergelijke.

Of neem de warmtepomp. In mijn wijk Paddepoel worden er 40 zogeheten “nul op de meter woningen” gebouwd. Deze huizen hebben zonnepanelen die jaarlijks zo’n 5700 kilowattuur op moeten wekken. De warmtepomp en het elektrisch koken vragen ook 5700 kilowattuur. Dat betekent hier nul op de meter: los van he gasnet maar niet van het stroomnet. Zonder elektriciteit uit een gascentrale zouden deze huizen in de winter steenkoud zijn zolang er geen grootschalige opslagsystemen voor de opgewekte zonnestroom bestaan. Een gascentrale is voor deze huizen op dit moment van levensbelang.

Reserveer – zo is mijn conclusie – daarom voor Groningen zoveel gas dat men er in deze provincie nog een jaar of 25 tot 30 mee vooruit kan. Huishoudens, bedrijven en instellingen gebruiken voor verwarming en elektriciteit jaarlijks 3,7 miljard kuub gas. Reserveer voor Groningen 100 miljard kuub gas van de 940 miljard kuub die er nog is.

Laat eerst de rest van Nederland, die geprofiteerd heeft van het gas, aantonen dat men van het gas af kan. Het einde van het tijdperk met fossiele brandstoffen zal niet zonder horten of stoten gaan. Laat andere provincies voorop lopen zodat Groningen niet te maken krijgt met de kinderziektes die nieuwe technologie met zich meebrengt.

De provincie Groningen heeft vooral rust nodig. Stop daarom ook met plannen voor grootschalige windparken en de opslag van CO2 in bijna lege gasvelden of van kernafval in zoutkoepels.

Wilt u reageren op dit artikel? Mail naar welkom@gasberaad.nl

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email