Groningse basisscholen maken kennis met lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ 

inzet_Veiligheidsregio_4_860x490inzet_Veiligheidsregio_1_860x490

In december lanceerde Veiligheidsregio Groningen het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ voor basisscholen in de provincie Groningen. De veiligheidsregio brengt het lesprogramma nu op verschillende manieren onder de aandacht. 
Campagne
De afgelopen week zijn op alle basisscholen in de provincie Groningen frisse groene doosjes bezorgd. In de doosjes zit informatie over het lesprogramma dat de scholen kosteloos kunnen afnemen. De komende tijd worden zij ook via e-mail en post benaderd. Persoonlijke contacten, zoals schoolbezoeken zijn ook een onderdeel van de campagne.

Het lesprogramma
Het lesprogramma gaat over aardbevingen en gaswinning in de provincie Groningen en heeft als doel om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving. Informatieve lessen over gaswinning en aardbevingen met aandacht voor de psychosociale kant. Het gehele programma bestaat uit 27 lessen, is bruikbaar in elke groep en kosteloos. De lesmaterialen zijn online beschikbaar via www.aardbevingenwijzer.nl. Deze website bevat onder andere lesmaterialen, instructiehandleidingen, video’s en ook informatie voor ouders. Het programma is modulair of als serie te geven en bovendien vak-onafhankelijk.

Samenwerking
Bij de ontwikkeling van het lesprogramma is nauw samengewerkt met ondermeer de GGD, de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, Klassewijzer en drie basisscholen in de provincie Groningen.

Aanmelden
Basisscholen in de provincie Groningen kunnen zich aanmelden via https://aardbevingenwijzer.nl/leraren/inloggen en een voorlichting aanvragen. Daarna kunnen zij gebruikmaken van het lesprogramma.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email