Grönnens Blues – Grönnens Lied

Van Lauwerzee tot Dollard tou
van Drenthe tot aan t Wad
doar za(a)kt, doar trillt, doar beeft t laand,
mien Ommelaand mien Stad.
ooit pronkjewail in golden raand
ons leeggeroofd verdoemde laand
Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
ga(a)sboaten bint verteerd
Aal is schoade nog zo groot
dai(/zai) pompen gewoon deur
t mag den wol wat minder zain
ga(a)swinnens gait toch veur
oet pronkjewail in golden raand
ons leeggeroofd verdoemde laand
Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
ga(a)sboaten bint verteerd
Pas as aal t ga(a)s is pompt
hail Grunnen slim is zakt
gain hoes, gain muur nog zunder scheuren is
wort boudel snel oppakt
gain pronkjewail in golden raand
ons leeggeroofd verdoemde laand
Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
ga(a)sboaten bint verteerd

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email