Grote belangstelling voor bewonersavonden

De Dialoogtafel organiseert een aantal bijeenkomsten in het aardbevingsgebied. Tijdens deze bijeenkomsten worden de eerste resultaten van het onderzoek ‘wonen en leven met aardbevingen’ gepresenteerd, dat in het voorjaar werd gehouden. Doel van de bijeenkomsten is dat bewoners hun ervaringen, ideeën en oplossingen delen met de onderzoekers. Twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de belangstelling is groot. De Dialoogtafel wil graag álle bewoners de kans geven om mee te praten en heeft de bijeenkomst in Loppersum, maandag 12 oktober a.s., dan ook uitgebreid. Deze was vol, maar daar kunt u zich nu weer voor aanmelden.

De bijeenkomsten gaan over de uitkomsten van de enquête én over de toekomst. Thema’s als ‘willen verhuizen’ en ‘leefbaarheid’ komen aan bod. Daarnaast toekomstvragen zoals “Wanneer zou u gebruik maken van een opkoopregeling en wat kan de overheid nog meer doen voor de veiligheid en leefbaarheid?”.

Om samen te kunnen zorgen voor goede oplossingen en regelingen die echt passen bij het gebied en de inwoners, zijn de inzichten van bewoners van groot belang.

U bent van harte uitgenodigd

Bent u bewoner van het aardbevingsgebied? Dan bent u dus van harte uitgenodigd om mee te praten. Dat kan nog op maandag 12 oktober in Loppersum en woensdag 14 oktober in Slochteren/Kolham. Ga naar het nieuwsbericht op deze website voor meer informatie en aanmelden.

Als u heeft meegedaan met de enquête en daar heeft aangegeven mee te willen werken aan het vervolg, heeft u al een uitnodiging gekregen. Heeft u zich al aangemeld?

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email