Handen ineen voor perspectiefvol Nieuw Wonen!

‘Groningen als koploper van het “nieuwe wonen”. Duurzaam, gezond en zelfstandig thuis wonen. Innovatieve bouw.’ Op dit vlak zijn zoveel ontwikkelingen gaande dat we hier graag in de nieuwsbrief iets over wilden opnemen. Want dit gaat over perspectief in ons gebied. Voor bewoners, voor bedrijven & start ups. Het gaat om het anticiperen op maatschappelijke en sociale aspecten en ontwikkelingen. De aardbevingen geven een extra impuls en urgentie. Ook omdat het nu meer dan ooit over individuele gebouwen en woningen gaat door schade en versterkingsopgave.

We noemen hier twee partijen: Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) en BuildinG (Build in Groningen). Achter beiden gaan hele eigen werelden schuil van u wellicht beter bekende (maatschappelijke) organisaties, bedrijven, kennisinstellingen etc. De moeite waard eens door te klikken op hun websites.

Op initiatief van BuildinG is samen met HANNN en een groepje bewoners op Walsemaweer in Kantens eerder dit jaar gesproken over hoe de aansluiting met bewoners en hun gemeenschappen, én met bedrijvigheid – ondernemers, start-ups ten dienste van het aardbevingsgebied tot stand kan komen. Het groepje bestaat uit bewoners/ ondernemers uit alle windstreken van het aardbevingsgebied, met heel eigen visies, met ook directe verbindingen met organisaties als Platform Kerk-en-Aardbeving, Groningen Noord, GBB en Groninger Dorpen. Eind september is dit gezelschap weer bij elkaar geweest op Walsemaweer en ze hebben afgesproken als klankbordgroep verder te gaan. Een mooie stap, echt met de voeten in de klei.

 Heel in ’t kort over beide, beide hebben trouwens bijv. ook eigen digitale nieuwsbrief waar u zich voor kunt aanmelden:

HANNN was al als Noord-Nederlands verbindend platform ontstaan op het gebied van gezond ouder worden, Healthy Ageing. Om te anticiperen op de toenemende Nederlandse en Europese vergrijzende samenleving. Allerlei en steeds meer bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden – en zeker ook vanuit het Groningse – zijn via HANNN met elkaar verbonden. HANNN was eind vorige week nog in het nieuws doordat tien initiatieven zich hebben verbonden aan het HANNN-programma Alles is Gezondheid.

BuildinG is ontstaan op initiatief van Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, TNO en Bouwend Nederland. BuildinG werkt o.a. aan het uitbouwen van een proeftuin waar nieuwe ideeën voor aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energiezuinig bouwen zich kunnen ontwikkelen. Hier komen (jonge) ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. De uitnodiging aan iedereen: ‘Bouw ook mee aan het (t)huis van de Toekomst, Bouw mee in BuildinG!’. En kom natuurlijk kijken wat allemaal mogelijk is.

 

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email