Het CVW keuzeformulier en de Arbiter

Onlangs diende er een bijzondere zaak bij de Arbiter. Een echtpaar uit Appingedam had in eerste instantie A- en C schade aan hun woning. Na contra-expertise werd de schade bepaald op A, B en C-schade. Ze zijn het niet eens met de beoordeling van de C-schade en willen hierover een oordeel van de Arbiter.

Het echtpaar heeft echter het keuzeformulier van het CVW ondertekent voor herstel van de erkende schade. Volgens het CVW vervallen hierdoor hun rechten mbt de C schade en kunnen ze daarom ook geen beroep doen op de Arbiter. De eigenaren zijn het hier (natuurlijk) niet mee eens en stappen naar de Arbiter, die hun zaak in behandeling neemt.

Kern van deze zaak is hoe de verhouding tussen het CVW en de gedupeerden geregeld is in het keuzeformulier. “Voor de beantwoording van die vraag komt het, volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in dit formulier mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht” aldus de website van de Arbiters over deze zaak.

Het blijkt dat in het desbetreffende formulier twee begrippen van schade door elkaar worden gebruikt, waardoor het voor niet juridisch onderlegde mensen onduidelijk en misleidend kan zijn. De meeste eigenaren zullen zich er niet van bewust zijn dat ze door ondertekening geen vordering meer hebben op C-schades in hun rapport. Ook hebben de eigenaren diverse malen aangegeven dat ze het niet eens waren met de C-schades en het CVW heeft dat niet aangegrepen voor extra toelichting. Kortom, de eigenaren zijn ontvankelijk in deze zaak en de stukken voor arbitrage van de C schade kunnen alsnog worden ingediend.

Meer informatie over deze arbitrage zaak vindt u op: https://www.arbiteraardbevingsschade.nl/uitspraken/overzicht/februari-2017/zaak-16-138-appingedam

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email