In beroep tegen het gasbesluit 

Een aantal partijen gaan in beroep tegen het gasbesluit van minister Kamp. Waaronder de Natuur en Milieufederatie in Groningen (lid van het Gasberaad) samen met de Groninger Bodembeweging, de Waddenvereniging en Milieudefensie. Anneke Schäfer, directeur NMF: “De gaswinning zorgt voor aardbevingen en bodemdaling. Dit tast de veiligheid van de bewoners en hun bezittingen aan en vormt een bedreiging voor natuurgebieden en cultureel erfgoed.”

Wat zijn de belangrijkste punten in het beroep. Anneke Schäfer: “Er is nog altijd geen rapport waaruit blijkt dat de gaswinning die de minister nu toestaat veilig is voor mensen, maar ook voor hun huizen en andere bezittingen. De aardbevingen gaan door. Er blijft schade ontstaan, er blijven risico’s. Wij zijn van oordeel dat dit in strijd is met de Rechten van de Mens. Daarbij komt dat ook veel belangrijk historisch erfgoed onherstelbaar wordt beschadigd.”

Voor zowel NMF als de Waddenvereniging is het daarnaast van belang dat de bodemdaling stopt. Anneke Schäfer: “Die bodemdaling tast de waterhuishouding in de provincie, met name de kwelwaterstromen, aan. Veel natuurgebieden zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van die kwelwaterstromen. Zonder kwelwater zouden er geen grutto’s in de Koningslaagte zijn.”

Voor nieuwe gaswinningen is een Milieueffectrapportage (MER) en een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig. De minister vindt dat voor het Groningenveld niet nodig omdat daar al sinds 1963 gas wordt gewonnen. Anneke Schäfer: “Dit vinden wij in strijd met Europees recht. Een belangrijk nieuw punt is dat deze gaswinningsvergunning voor 5 jaar geldt. Het moet dan wel heel erg mis gaan om binnen die periode de vergunning in te trekken of te wijzigen. De minister accepteert dus dat zeker de komende 5 jaar de bevingen doorgaan. Dit vinden wij niet aanvaardbaar”.

NMF en haar partners gaan uiteraard voor het winnen van het beroep. Anneke Schäfer: “Wij zouden, in redelijkheid, moeten winnen. Maar de Raad van State zal de zaak erg formeel juridisch benaderen. En na de vorige procedure heeft de minister zich op dat vlak vast ook beter voorbereid, dat maakt de kansen niet groter.”

Het beroep kon tot en met afgelopen vrijdag ingediend worden. NMF heeft vorige week een pro-forma beroep ingediend. Binnenkort vullen zij dat aan met een uitgebreid beroepschrift waar de minister op zal reageren. Anneke Schäfer: “Wij kunnen daar dan weer op reageren en dan komt er over 3 tot 6 maanden een zitting in Den Haag. Na de zitting hoort de Raad van State binnen 6 weken uitspraak te doen, maar bij dergelijke grote zaken wordt dat meestal uitgesteld”. Wanneer het beroepschrift af is en naar de Raad van State is gezonden zal het o.a. te vinden zijn op de website van NMF. De zitting bij de Raad van State en de uitspraak zijn openbaar.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email