Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade | UITNODIGING

Vorig jaar organiseerde de Juridische Studentenvereniging een bijeenkomst bij de RUG over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Vanwege de grote belangstelling is deze is herhaald in Middelstum. Dit waren twee druk bezochte bijeenkomsten. We zijn nu ruim een jaar later en er zijn nog steeds veel aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging organiseren daarom samen met de betrokken hoogleraren een volgende informatieve bijeenkomst.

U bent van harte welkom op donderdagavond 13 oktober a.s. van 19:30 – 22:00 uur in het Vita Nova in Middelstum.

De avond wordt verzorgd door: Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht, Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap, en Fokko Oldenhuis, hoogleraar Privaatrecht, allen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwerpen op deze avond:
* De eerste uitspraken van de arbiter aardbevingsschade. Hoe moeten deze worden beoordeeld op het punt van de schade en dat van het oorzakelijk verband tussen gaswinning, aardbeving en schade?
* Monumenten. Welke bijzondere knelpunten doen zich voor bij de schade en het herstel van monumenten?
* ‘Governance’ Wat is de juridische positie van de Commissie Bijzondere Situaties? Wat is de positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Wat betekent het dat de NCG eigen bevoegdheden krijgt, met name bij de bescherming van persoonsgegevens (privacy)?

Andere onderwerpen die mogelijk  aan de orde komen, zijn onder andere de stand van zaken m.b.t. de wijziging van de Mijnbouwwet, de omkering van de bewijslast en het instemmingsbesluit gaswinning van de minister.

Heeft u juridische vragen?
Mocht u zelf algemene juridische vragen hebben (dus niet specifiek over uw eigen casus) mail die dan naar: welkom@gasberaad.nl Wij leggen ze voor aan de hoogleraren.

 

De bijeenkomst van vorig jaar teruglezen en luisteren?

De bijeenkomst van vorig jaar is opgenomen. Het is te lezen en te beluisteren op de site: Onder Groningen van Hilda Groeneveld.

Van de lezingen van de professoren is een transcript gemaakt en zijn ook te vinden op de site Onder Groningen:

Prof. mr. dr. J. G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap

Prof. mr. dr. H. E. Broring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening

Prof. mr. dr. F. T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email