Ingezonden brief | voucheraanbieding

Beste medewerker,
Graag wil ik reageren op het uitgeven van vouchers in het mijnbouwschade gebied. En mijn oprechte zorg uitspreken over de nare gevolgen die deze regeling heeft op de onderlinge verhoudingen in de gemeenschap. De vouchers wordt uitgekeerd op basis van ongeloof en wantrouwen, aan iemand, die zegt dat hij schade aan een woning of gebouw heeft geconstateerd. De ander zeg, nee dat is niet zo maar jij vind dat je het moeilijk hebt dan geef ik je een placebo voor de ingebeelde ziekte in de vorm van een voucher. Maar dan moet daarna wel doen alsof je beter bent en mag je niet meer klagen. Met dit handelen ontwricht je de realiteitszin van mensen en hun integriteit ten aanzien van zichzelf en hun medemens. Dat is fnuikend voor de psychische welzijn en gezondheid zeker voor mensen die al in een stress situatie zijn verzeild geraakt door de scheuren verzakking van hun woning.
Met dit schrijven hoop ik dat het mensen verboden wordt om deze vouchers aan te bieden en geld uit te keren. Het zal een jurist moeten zijn die met onderstaande argumenten op zoek gaat naar een wet die het hele voucher verhaal niet rechtsgeldig verklaard.
Mag je mensen die in een mijnbouwschade procedure verwikkeld zijn als derde verleiden om zich te laten afkopen in ruil voor hun rechtsbescherming?
In hoeverre stagneert dat het proces van herstel van veiligheid en bewoonbaarheid van gebouwen?
Is degene die deze vouchers uitgeeft schuldig door medeplichtigheid aan het in de hand werken van nalatigheid inzake herstel van veiligheid van gebouwen?
Mochten er slachtoffers vallen bij de gedupeerden die een voucher hebben ontvangen wie is er dan verantwoordelijk?
Bij wie kunnen nabestaanden hun verhaal halen als blijkt dat het huis is ingestort van gedupeerde met voucher omdat er is af gezien van schadeherstel en erkenning van mijnbouwschade?
Kunnen burgemeesters oproepen om niet met deze voucher aanbieders alias volksverlakkers in zee te gaan?
Omdat:
1. Het idee is een bedrag uit te keren zonder reden. Een vorm van cadeau voor iemand die zelf vind dat hij het moeilijk heeft. Willekeur zonder verantwoording afdracht gemeenschapsgelden.
2. Geen erkenning van mijnbouwschade.
3. Afkoop met spiegeltjes en kraaltje van juridische bescherming en rechtspraak.
4. Mensen verleiden door met geld te zwaaien om een kortzichtige beslissing te nemen die voor hen zelf contraproductief is.
5. Ondermijning van de loyaliteit en gemeenschappelijk belang van de Groninger burgers.
6. Hooghartige bagatellisering van de reeële situatie waarin de mensen en de gebouwen verkeren.
7. Plundering van de aarde die continue evenwicht zoekt door de drukverschillen die ontstaan.
8. Psychische oorlogsvoering middels verdeel en heers. Mensen inlijven in je systeem met een minuscule geldbedrag en monddood maken.
9. Wie deze regeling verzonnen heeft en toepast doet mee aan corruptie en crimineel handelen inzake het respectvol afhandelen van mijnbouwschade. Imperialisme avant la lettre.
10. Het in de hand werken van nalatigheid t.a.v. het in stand houden van gebouwen.
Volgens mij is het een vorm van omkoping die niet geoorloofd is. Zeker niet in een rampgebied waar de gevolgen van de mijnbouw nog lang niet te overzien zijn. De mensen moeten absoluut weigeren een bedrag aan te nemen waarmee ze gedwongen worden hun naasten in de steek te laten, hun ogen te sluiten voor de problematiek waar de  Provincie in verkeerd en de rechtsgang te veronachtzamen.
Er worden al zo veel woorden aan dit dossier gewijd terwijl iedereen weet dat er hele slechte mensen bezig zijn met de Groningers te bedonderen en daar moeten Groningers niet aan meewerken.
Je ziel verkopen aan de duivel. Een voucher klinkt als een vacantie cheque en als je thuis komt en weer op aarde land is je onschuld verloren, je hoop weg, je rechte rug krom en rest er het isolement van schaamte en stress. O, wat ben ik dom geweest, mijn huis kraakt en scheurt en ik kan er niets aan doen want ik heb me laten wegzetten met 1500 euro. Sorry huis, sorry iedereen die zich wel sterk maakt voor de rechten van de mens, voor een eerlijke verdeling van de miljoen winst per uur die hier verdient wordt, voor de redding van monumentale gebouwen, voor het milieu en het herstel van de rust in de aarde, sorry.
Nog meer onderdanigheid bij eenvoudige mensen door ze met een foute keuze op te zadelen door gebrek aan overzicht en kennis.
Spiegeltjes en kraaltjes politiek.
Verschrikkelijk. Zeker voor al die mensen die al jaren werken om het tij te keren in Groningen. Ik wil niet ook door mijn mede provincie bewoners in de kou gezet worden, dat ze zich tegen me keren omdat ik mij de mond niet laat snoeren. Ik wil geen onbenullige goed keuring geven aan mensen die mij proberen uit te leggen waarom ze gezwicht zijn voor de voucher die hun in de schoot geworpen is. Ik wil dat de Groningers zich niet laten breken en met zijn allen op staan tegen de plundering van de aarde, tegen de hebzucht en tegen het eindeloze gemarchandeer van de waarheid.
VAN AL DAT VOUCHER GELD MOET ER EEN FONDS KOMEN VOOR GRONINGEN WAARMEE WE ALS VRIJE BURGERS MET ELKAAR ONZE TOEKOMST OPBOUWEN!!!!!!!!
Twee % van de winst moet in een fonds voor Groningen en dat met terugwerkende kracht per jaar berekent. En dan gaan we niet werken aan een plan voor “de vaart der volkeren” maar aan ” de vrede der volkeren in een gezond en veelzijdig leefklimaat”.
Met vriendelijke groeten,
Initiator van de eerste Ecocratie ter wereld ” Groningen de Oase van Nederland.

Bianca Holst,

Artistiek leider Stichting Com,
Musisch kunstenaar
Wilt u reageren? Mail dan welkom@gasberaad.nl.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email