Jaarverslag TCMG 2019

Het eerste (en laatste) Jaarverslag van TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is een goed begin van een nieuwe serie publieke jaarverslagen. Een helder geschreven en duidelijk opgebouwd verslag met veel informatie. In dit jaarverslag komen vooral de processtappen goed in beeld (aantal opnames, beoordelingen & besluiten) maar dat zegt nog weinig over het resultaat: het aantal geheel of gedeeltelijk toegekende dan wel afgewezen schades. Bij een volgend verslag zouden we ook graag in beeld hebben:

  • Overzicht van geheel of gedeeltelijk toegekende of afgewezen schadevergoedingen. Liefst met enige inhoudelijke duiding.
  • Daarmee hangt samen: het rapporteren over het aantal zienswijzen dat wordt ingediend. Geeft een indicatie over de kwaliteit of de herkenbaarheid van de afgeleverde schaderapporten.
  • Het zou ook fijn zijn om inzicht te hebben in de herhalingsschade. Hoeveel schademeldingen betreft een tweede, derde of vakere melding op hetzelfde adres? Die gegevens zijn er, ergens wordt wel gemeld dat bij de toename het laatste jaar ook veel ‘eerste melders’ zijn.
  • Ook zou het fijn zijn om de meldingen te plaatsen in een trend van de afgelopen jaren. NAM/CVW hield ook altijd nauwkeurig de cijfers bij, het kan nuttig en informatief zijn om langjarige trends bij te houden.

Het jaarverslag is een zakelijk en feitelijk verslag van de cijfers. Maar uiteindelijk is de duiding, het verhaal achter de cijfers veel interessanter. Want wat staat er nu eigenlijk? Hoe gaat het nu werkelijk? Veel hangt af van met welke bril je naar de cijfers kijkt. Die duiding ontbreekt in het TCMG-Jaarverslag, misschien is het er ook niet de plaats voor. Maar het is wel iets om even bij stil te staan en dat doen we in bij drie onderwerpen uit het jaarverslag (acuut onveilige situaties, omgekeerde bewijslast en uitvoeringskosten)

Overigens is het ons niet ontgaan dat de Tevredenheidsscores van de schadeafhandeling er goed uitzien! Dat is zeker het vermelden waard. Het persoonlijk contact met schade-opnemer of schade deskundigen wordt zeer gewaardeerd. Opvallend is overigens wel dat in het rijtje juist de bewonersbegeleider ontbreekt! Dat de waarderingscijfers goed blijven tot en met het adviesrapport en besluit is bemoedigend en een compliment waard.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email