Liebrecht Hellinga

Ik ben Liebrecht Hellinga, geboren in Kommerzijl en woonachtig in Delfzijl. Als Groninger predikant ben ik zeer betrokken met de Groningers en de Groninger samenleving. Ik vertegenwoordig het Platform Kerk & Aardbeving in het Groninger Gasberaad.

Platform Kerk & Aardbeving is een eucumenisch samenwerkingsverband van kerken in Groningen. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die kerken van oudsher hebben, wil deze stichting verbindend in de Groninger samenleving staan en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit betekent:

  1. een luisterend oor en ondersteuning bieden aan mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de gaswinning en onzekerheid ervaren voor nu en de toekomst
  2. de sociale cohesie versterken door ontmoetingen van verschillende groepen faciliteren om ervaringen en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk perpectief op de toekomst ontwikkelen.
  3. mensen een stem geven door aandacht te vragen voor hoe hun persoonlijk welzijn wordt verstoord door stress, problemen in sociale verhoudingen en schade aan hun leefomgeving en aantasting van het Groninger cultuurlandschap
  4. ethisch reflecteren op de vraag hoe wordt omgegaan met mensen, de leefomgeving en energievoorziening
  5. het bieden van opvang in kerken en bijgebouwen na incidenten en rampen
Bij het platform is een breed scala van kerken in de regio aangesloten en daarmee vertegenwoordigt het platform een kwart van de Groninger bevolking. De professionals en grote aantallen vrijwilligers binnen de kerken staan in direct contact met de bevolking en zijn daardoor goed geïnformeerd over de sociaal-emotionele gevolgen van gaswinning en daaraan gerelateerde schades, de ervaring van onveiligheid en de schadeafhandeling. Daarnaast vormen de kerken een regionaal en nationaal netwerk waarin informatie snel verspreid en uitgewisseld kan worden.
Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het Groninger Gasberaad aandacht vragen voor de persoonlijke, sociale en maatschappelijke gevolgen van de bevingen, en de bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.
Als vertegenwoordiger van het platform Kerk en Aardbevingen wil ik een intermediair zijn tussen kerkgemeenschappen en het Groninger Gasberaad.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email