Privacyverklaring CVW

PrivacyverklaringAls u met het CVW te maken krijgt is de kans groot dat u aan het begin van het traject geconfronteerd wordt met een zogenaamde “Privacyverklaring Inzake aardbevingsgerelateerde activiteiten”. Dit is een merkwaardig document. In het document wordt beschreven hoe NAM/CVW met uw (persoons)gegevens om zal gaan. Op zichzelf lijkt daarbij de Wet op de Persoonsregistratie gevolgd te worden. NAM/CVW zijn, net als iedereen, wettelijk gehouden aan een bepaalde bescherming van die gegevens. Maar onduidelijk is waarom ú daar nog voor moet tekenen.

Is dat omdat NAM/CVW daarmee volledig rechtmatig eigenaar van alle data worden (en het dus aan hen is om te bepalen welke onderzoeker of overheidsinstantie gebruik van welke data mag maken?) Of is dat omdat de gegevens dan juist breder gebruikt kunnen worden? Dat hoeft opzichzelf niet verkeerd te zijn mits dat geanonimiseerd gebeurd. In de verklaring staat wat het betekent als u voor akkoord tekent. U verklaart de inhoud te hebben begrepen en er mee eens te zijn en u verklaart dat de gegevens volledig en juist zijn ingevuld. Daarmee geeft u vervolgens toestemming aan NAM/CVW om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Maar wat houdt dat nu precies in?

Om vertraging van de afhandeling te voorkomen wordt gevraagd in alle gevallen uw eigen contactgegevens op te geven. Maar wat is het verschil?

En wat als u níet voor akkoord tekent? Maar wel uw contactgegevens verstrekt? Wat heeft dat voor consequenties? Daar staat niets over opgenomen. Mag u dan geweigerd worden? De ondertekening zelf wordt aangeduid met: “CVW mag onderstaande gegevens gebruiken om contact met mij op te nemen”. Maar ga je dan ook automatisch akkoord? Of alleen als ook de handtekening eronder staat? Kortom, het document roept op zijn minst veel vragen op.

We hebben verschillende juristen geraadpleegd die ook geen duidelijke antwoorden konden formuleren. Iedereen worstelt met het document. In het document staat ook een telefoonnummer vermeld voor vragen. Daar hebben we naartoe proberen te bellen maar tot dusver zonder resultaat (“het nummer wat u belt is niet bereikbaar”). We blijven proberen duidelijkheid te krijgen over het wat en waarom van deze verklaring en raden u voorlopig aan in ieder geval zelf ook eerst vragen te stellen alvorens het document te ondertekenen. En als u al ervaring heb opgedaan met het al-dan-niet tekenen van de Privacyverklaring dan horen we dat graag!

 

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email