Schoorstenen: de stand van zaken

Sinterklaas en zwarte Pieten

Begin dit jaar liet het CVW weten in 2016 800 schoorstenen te willen vervangen en verstevigen. Sommige schoorstenen zien we al lang omwikkeld met plastic en we zien bewoners die lang niets horen over de aanpak van hun schoorsteen.
Schoorstenen zijn als risico-elementen benoemd, waar al vrij snel – nog vanuit NAM – actie op ondernomen werd. Nu gebeurt dat vanuit CVW. Het Gasberaad is benieuwd: hoe staat het nu met de schoorstenen volgens CVW? Wij vroegen het woordvoerder Arj
an van de Leur.

Begin dit jaar liet het CVW weten in 2016 800 schoorstenen te willen vervangen en verstevigen. Het Gasberaad is benieuwd: hoe staat het daar nu mee?

“We hebben dit jaar 1040 schoorstenen verstevigd. Er staan er nog 1200 op de nominatie, maar door de omgevingsverordening van gemeenten en de provincie moeten daar opnieuw vergunningen voor worden aangevraagd, dus dat duurt iets langer.”

Wat houdt deze omgevingsverordening in?

“Die houdt in dat karakteristieke woningen beschermd worden. Plat gezegd mag daar niet simpelweg alles wat los en vast zit van gesloopt worden. Voor die panden moet dus eerst weer een vergunning worden aangevraagd.”

Waar hebben tot nu toe de verstevigingen van de schoorstenen plaatsgevonden?

“Daar waar tot nog toe alle inspecties zijn geweest, dus in het kerngebied in Loppersum en rondom. Het 0,2 gebied, zeg maar.”

Wat is de precieze procedure omtrent de vervanging van schoorstenen?

“Daarvoor werken wij uiteraard met draaiboeken. Ten eerste worden er inspecties bij de mensen thuis uitgevoerd. Tot nog toe hebben wij daarvoor voornamelijk met engineeringsbureau ARUP gewerkt. Uit die inspectie volgt een plan van aanpak, dat wij aan de bewoner voorleggen. De bewoner kan dan sinds kort kiezen: herstel via CVW of een eigen aannemer.”

Loopt deze procedure tot nu toe naar alle tevredenheid? Ik vraag u dit omdat wij nogal wat verhalen horen van bewoners met totaal andere aanpakken, die in uiterste gevallen uiteindelijk niet eens meer hun schoorsteen kunnen gebruiken.

“Meestal willigen wij de wensen van de bewoners in. Ik denk dat deze ontevredenheid zit in de ‘luxe wensen’ van de bewoner. Kijk, wij vervangen op kosten van de NAM de schoorsteen, maar leggen niet ook een nieuw rookkanaal of extra zaken aan. Stel dus dat het rookkanaal al niet goed was en de schoorsteen vervangen moet worden, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor dat rookkanaal, maar enkel voor de schoorsteen. Onze primaire taak is om te zorgen dat de schoorsteen weer veilig wordt.”

Wat gebeurt er met de schoorstenen buiten het kerngebied? Gaan die ook nog aangepakt worden?

“Ja, maar die zullen onder de gebiedsgerichte aanpak, het nieuwe plan van de NCG, vallen. We gaan dan dus niet meer alleen schoorstenen controleren, maar nemen hele panden mee. Als op basis daarvan blijkt dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn, zullen deze genomen worden. De schoorsteen is daar dus een onderdeel van, en is dan niet langer een project op zich.”

“Het is wel zo dat als bij inspectie een schoorsteen een groot acuut gevaar vormt voor de bewoners en de omgeving, deze er zo snel mogelijk afgehaald moet worden.”

Is het dan hypothetisch mogelijk dat een bewoner een hele tijd zonder schoorsteen zit? In principe zit er wel wat tijd tussen inspecties en versteviging natuurlijk.

“Hypothetisch is dit mogelijk, maar we zullen uiteraard ons best doen per bewoner te kijken hoe we diegene zo goed mogelijk kunnen helpen. We willen niet langdurig het stookgenot ontnemen.”

Dit interview werd afgenomen door Noortje van der Leek

 

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email