TCMG Jaarverslag Achter de cijfers 2: De omgekeerde bewijslast

Een ander punt van zorg bij de schadeafhandeling is wat ons betreft de invulling en uitleg van de omgekeerde bewijslast. In het jaarverslag wordt die nu beschreven als “de aanvrager hoeft dan niet het oorzakelijk verband tussen schade en mijnbouw aan te tonen door het inhuren van een deskundige. De omgekeerde bewijslast geldt. Alleen als de onafhankelijke deskundige en vervolgens de commissie duidelijk en aantoonbaar kan motiveren dat er sprake is van een andere oorzaak van de schade – een die de gaswinning of gasopslag als oorzaak uitsluit – dan is er geen sprake van mijnbouwschade.”
Het kan een kwestie van formuleren zijn, maar er zit in een verschil in aantoonbaar motiveren, of kunnen aantonen dat de oorzaak een uitsluitend andere ís dan gaswinning. Deze ogenschijnlijke relativering gecombineerd met de zorg die we hebben ten aanzien van het grote aantal schade-experts dat ook al aan het werk was onder het bewind van NAM/CVW maakt dat we wel een beetje ongerust worden.
We zien dat een aantal van deze experts blijft werken volgens de destijds onder NAM/CVW geldende regels. Nog steeds verschijnen er rapporten met vermoedde oorzaken als “thermische werking”, “verkeerde tegellijm”, “slappe grond”, enz. Het is dan alsnog aan de schademelder om een zienswijze in te dienen om deze oorzaken minimaal in twijfel te trekken, zodat de commissie de uitkomsten van het rapport kan ‘repareren’. Maar hoe vaak dat werkelijk gebeurt? In het Jaarrapport vinden we nergens hoe vaak de commissie anders beslist dan de onafhankelijk schade-expert in zijn rapport heeft gesteld. Ook het aantal zienswijzen dat wordt ingediend is niet terug te vinden. Op basis van de verhalen die wij van bewoners horen moet dat aantal haast wel toenemen. Vooral gevallen waarbij verzakkingen en/of scheefstand aan de orde zijn, zijn nog steeds moeilijk als schade erkend te krijgen – zo is onze indruk. Ondanks het feit dat het vaak panden betreft die er al decennialang probleemloos stonden en pas de afgelopen tien jaar zijn gaan verzakken. Hoe willen we dat verklaren zonder de gaswinning direct of indirect (bv. aanpassing grondwaterpeil naar aanleiding van bodemdaling als gevolg van gaswinning) als mogelijke oorzaak te willen betrekken?
Sommige schade-experts nemen het niet eens mee in hun rapport.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email