Toespraak: Huurders in de knel

Wonen in een gebied waar veel om te doen is vanwege de gaswinning en de gevolgen daarvan heeft de laatste jaren een geheel andere dimensie gekregen. Als vertegenwoordiger van huurders, maar ook als huurder in het gaswinningsgebied weet ik dit maar al te goed. De signalen van de huurders, onze achterban laten niets te raden over. Tijdens diverse bijeenkomsten wordt dit pijnlijk duidelijk.

Onze huurdersvereniging is aangesloten bij het Huurders Platform Aardbevingen Groningen die omwille van de ontstane situatie begin 2016 is geboren.

De HPAG heeft in datzelfde jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het bevingsgebied om de signalen van de huurders vast te leggen en te communiceren met de verhuurder. Ook de signalen die komen uit de  bijeenkomsten die georganiseerd worden door de afzonderlijke huurdersverenigingen worden binnen het HPAG besproken.

Behalve de signalen van huurders wordt er ook kennis gedeeld en worden er zaken ontwikkeld die in dit gebied voor de huurders van belang kunnen zijn. Dit kan gaan over het sociaal plan, de EPV en de communicatie tussen verhuurder en de huurders. Dit is nodig omdat, de huurders in het geheel niet in beeld zijn als het gaat om de ontstane problemen als gevolg van de gaswinning.

De woning die gehuurd wordt is wel in beeld. Dit om een nuance aan te geven in waar de huurder op dit moment staat. Het versterken en verduurzamen van woningen is een mooie koppelkans om van de nood een deugd te maken in dit gebied en het tijdbeeld rondom het energie transitie vraagstuk.

In de aanloop hier naar toe met de 1650 zogeheten pilotwoningen is duidelijk geworden dat deze koppeling wel een hele dure is. Vanuit de HPAG ondersteunen wij dan ook de brief die door Aedes, de woonbond en de C14 naar Den Haag gestuurd is.

Als huurders hebben wij geen inspraak gehad in de voorbereiding en de tot stand koming van de pilot. Ook de huurdersverenigingen zijn hierbij niet betrokken geweest hetgeen wij een gemiste kans vinden. Wij staan op het standpunt dat juist door schouder aan schouder op te trekken er een breder draagvlak zou zijn geweest voor de versterkingsoperatie.

De werkelijkheid gebied mij te zeggen dat dit nu niet overal zo is. Men wordt weliswaar overspoeld met informatie maar er wordt niet of nauwelijks geluisterd naar de signalen van de huurder. Via de media verschijnen die signalen wel maar worden dan als een directe aanval gezien en niet als een schreeuw om aandacht. Ook huurders zijn mensen en wonen in huizen waar iets mee gedaan moet worden vanwege de problemen rond de gaswinning. Deze mensen hebben gevoel, emotie maar zeker ook ideeén.

Door met elkaar, schouder aan schouder dit traject in te gaan, voorkomt dit een hoop frustratie en onduidelijkheid. Onduidelijkheid waardoor er een kans op een patstelling kan ontstaan zoals nu in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam het geval is.

Een ander voorbeeld is dat de huurder lijdzaam moet toezien hoe zijn of haar thuis voor te veel geld omgetoverd wordt tot een zogeheten NOM woning waarbij er geen enkele vergoeding wordt verstrekt.

Bij de verschillende corporaties wordt wel een variant qua onkosten bijdrage gehanteerd maar onderling zit hier nog al eens verschil in. Als HPAG willen wij proberen dat de verhuurders hierin één lijn gaan trekken. Ergens vanuit de burelen wordt iets geroepen van : het is een pilot ! Maar, is dit een vrijbrief om zo met huurders om te gaan. Wij vinden van niet. Juist dan is het zo waardevol de huurder vanaf het begin goed mee te nemen waardoor er een breder begrip zal zijn en de verhuurders makkelijk de 70% instemming zullen behalen ten opzichte van wat er nu gebeurd.

Wij snappen dat alles met de beste intensies gebeurd. Ook dat de corporaties met meerdere partijen te maken hebben en niet in de laatste plaats de NAM. Door met elkaar in gesprek te blijven en alle betrokkenen goed mee te nemen willen wij toch proberen met elkaar deze grote klus te klaren. Eén van die klussen is de immateriële schaderegeling waaraan alle hv’s in het bevingsgebied deelnemen en daarin samen optrekken met de woonbond en notaris en advocaten kantoor de Haan uit Groningen die u nu hierover meer gaat vertellen.

Martin Franken, voorzitter HPAG

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email