Uit het Beraad 13 september 2017

De onderhandeling rond het schadeprotocol zit in een impasse. Nadat de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad voor de zomer fundamentele kritiekpunten hebben geventileerd hebben ook de arbiters in de zomer stevige kritiek geleverd op het concept dat was opgeleverd. En heel recent werd bekend dat ook het concept advies van de commissie Hammerstein concludeert dat het voorgestelde protocol niet voldoende tegemoet komt aan waar Groningen recht op heeft: een eerlijk, ruimhartig schaderegime die het leven in Groningen niet onnodig belemmert.

Het gaat om een zeer recent conceptadvies, om die reden gaan we er nu nog niet verder inhoudelijk op in. Maar wel kunnen we stellen dat het Gasberaad de voorlopige conclusies van harte onderschrijft!

Er is nu maar één uitweg meer uit de impasse en die sleutel ligt op de formatietafel in Den Haag. Als dáár straks geen betekenisvolle beweging wordt gemaakt dan is, alle verstandige adviezen van alle knappe koppen ten spijt, alles voor niks geweest. Laat Groningen dat gebeuren?

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email