Uit het Beraad 8 december 2017

Koerswijziging versterkingsaanpak noodzakelijk

In een speciale nieuwsbrief vertellen we u alles over de versterkingskaders uit de Meerjarenprogrammabrief van de NCG en waarom het Groninger Gasberaad een koerswijziging van de versterkingsaanpak noodzakelijk acht. Op 21 november kwam deze brief, de termijn om formeel te reageren liep tot 1 december. Op 29 november heeft het Gasberaad haar reactie verstuurd: “De wal keert het schip”. In deze reactie hebben we onze analyse op de versterkingsopgave gegeven en ook expliciet van een aantal voorliggende besluitpunten aangegeven dat we daar níet mee konden in stemmen. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft twee dagen later op nog veel meer voorliggende besluitpunten negatief geadviseerd.

Desalniettemin bereikte ons op 7 december het volgende bericht van de NCG:

Tijdens het Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO) is gisteren overeenstemming bereikt over de MJP brief zoals geagendeerd.

Ten opzichte van de versie geagendeerd voor het NBO zijn de volgende twee aanpassingen gedaan:
·  De kaders uitvoering versterken voor sloop/nieuwbouw voor beeldbepalende gebouwen zijn in lijn gebracht met het erfgoedprogramma
·  De tekst in de kaders uitvoering versterken over het inzetten van derde partijen voor het ondersteunen en coördineren van koppelkansen die gerelateerd zijn aan de uitvoering van versterkingsmaatregelen is verduidelijkt.

Aan de bestuurlijke partijen wordt verzocht de MJP brief ter instemming voor te leggen aan de colleges op 12 december.
De bespreking van de MJP brief is gepland voor de ministerraad van 22 december. Na vaststelling van de MJP brief door de minister zal de MJP brief openbaar gemaakt worden.

Voor de duidelijkheid: het Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO) is het overleg tussen rijk (minister), provincie, gemeenten en NCG. Het is eigenlijk de “Bestuurlijke Stuurgroep”  maar dan met de minister. Dit NBO was afgelopen woensdag op het provinciehuis.

Wij stellen vast dat gemeenten en provincie kennelijk geen problemen hadden met de brief inclusief versterkingskaders en dat het feit dat de maatschappelijke stuurgroep (GBB en Gasberaad) dat wél had niet tot andere inzichten of wijzigingen heeft geleid.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email