Update vouchers: Wat als u niet reageert op de aanbieding?

Wij gaven in een ander artikel aan dat we schademelders in het buitengebied met klem adviseren de vouchers níet te accepteren. Zij zijn echter niet de enigen met een voucheraanbieding, ook schademelders in het binnengebied hebben een dergelijk aanbod gehad. En om het nog eenvoudiger te maken: ook hier gaat het nog weer om een aantal verschillende groepen. Allemaal met een eigen regime. Nauwelijks te volgen voor ons, al helemaal niet te begrijpen voor u. Dat hebben we gemerkt aan de vele vragen die u ons daarover heeft gesteld. Wij stelden daarop namens u de vragen aan het CVW en tot onze verbazing was één van de antwoorden dat bewoners met een nog niet gesloten dossier actief een voucher schriftelijk moeten accepteren of weigeren.. Niet reageren zou ervoor zorgen dat u ook uw recht op een second opinion en eventueel de arbiter verspeelt.

Dit bericht veroorzaakte (natuurlijk) veel ophef. De belangrijkste vraag voor ons was of dit juridisch wel houdbaar is. Stut en Steun heeft dit voor ons uitgezocht.

Het blijkt dat de eis van het CVW in strijd is met hun eigen aanbiedingsbrieven. Hieronder wordt verwezen naar een aanbiedingsbrief bij een gesloten dossier (1) en een open dossier (2).

In brief 1 staat de volgende tekst (eerste pagina, onderaan): ‘Stuurt u het antwoordformulier niet binnen acht weken na dagtekening van deze brief terug? Dan gaan wij er van uit dat u het aanbod niet accepteert.’ In het bijgevoegde antwoordformulier met voorwaarden staat bovendien de volgende tekst (eerste pagina, onderaan): ‘Wat indien u de voucher niet accepteert? Dan vervalt dit aanbod.’

In brief 2 staat het nog fraaier weergegeven met de volgende tekst (tweede pagina, bovenaan): ‘Wanneer u het aanbod van de voucher niet accepteert, dan vervalt het aanbod. U kunt voor de in het expertiserapport(en) genoemde schade(s) desgewenst nog een contra-expertise aanvragen, een beroep doen op de Arbiter Bodembeweging en/of de burgerlijke rechter.’ Het antwoordformulier met de voorwaarden  bevat dezelfde tekst als het antwoordformulier van brief 1.

Een ieder die deze teksten leest mag er van uit gaan dat niets doen automatisch leidt tot het niet accepteren van de voucher en dus het vervallen van het aanbod. De tekst van de brief geeft aan dat het volledige aanbod vervalt, er is geen reden om aan te nemen dat het aanbod slechts gedeeltelijk vervalt. De bepaling over finale kwijting vervalt dus ook wanneer de voucher niet wordt geaccepteerd. De bewering van het CVW dat niets doen er toe leidt dat er geen keuze ingevuld kan worden klopt niet met de tekst in de aanbiedingsbrief. Ook de bewering dat het recht op een contra of arbitrage vervalt is in strijd met de aanbiedingsbrief.

Indien er geen ondertekend formulier wordt teruggestuurd is er geen overeenkomst tot stand gekomen tussen de schademelder en het CVW. De schademelder mag op de inhoud van de aanbiedingsbrief vertrouwen. Als het CVW de lijn wil hanteren zoals zij die aan het Gasberaad hebben doorgegeven is er misleidende informatie verstrekt in de aanbiedingsbrieven. Ieder rechtsgevolg in de verhouding tussen de schademelder en het CVW/de NAM is dan vernietigbaar op grond van dwaling zoals bedoeld in art. 6:228 lid 1 BW. Tevens zijn deze rechtshandelingen vernietigbaar op grond van art. 3:44 lid 3 jo. lid 1 BW als zijnde rechtshandelingen die op grond van bedrog tot stand zijn gekomen.

Kortom, de berichtgeving van het CVW is op z’n minst niet consequent. Maar door de ingewikkelde manier van organiseren hebben ze het zichzelf ook niet bepaald gemakkelijk gemaakt.. Geen wonder dat er op hun eigen website ook nauwelijks informatie over te vinden is. Je vraagt je af wie dit nog wel uit kan leggen.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email