Vervolg schoorstenen

Old picturesque red tiled roofs with dormers and chimneys in the Netherlands

Heeft u ook de stand van zaken over de schoorstenen gelezen in onze vorige nieuwsbrief? Nog ongeveer 1200 schoorstenen moeten worden verstevigd en vervangen. We hopen dat de leerervaringen die tot nu toe zijn opgedaan worden meegenomen in het verbeteren van de communicatie met de bewoners. Het lijkt erop dat het traject met de schoorstenen zich positief ontwikkelt. De bewoner is leidend, hij krijgt een realistisch beeld van de nieuwe schoorsteen die op maat wordt gemaakt per huis. En sinds kort is er ook de optie voor het inschakelen van een eigen (CVW-erkende) aannemer voor het vervangen ervan.

In dit artikel meer achtergrond en informatie over de mogelijkheden bij de vervanging van een schoorsteen. 

De eigenaar heeft een belangrijke stem in wat er met de schoorsteen gebeurt. CVW is de partij die het proces in eerste instantie begeleidt, de urgentie van eventuele maatregelen beoordeelt, bewoners meeneemt in wat nodig is om e.e.a. goed te regelen (bijv. ook vergunningen) en de voortgang en tevredenheid volgt. Maar weten mensen goed waarvoor ze uiteindelijk tekenen, en worden ook alternatieven aangeboden? Hoe vrij ben je in het omgaan met mogelijke manieren om de schoorsteen te versterken of te vervangen? Lang niet altijd is bijvoorbeeld sloop en/of vervanging van de schoorsteen noodzakelijk of gewenst vanuit het perspectief van de eigenaar. Mocht het zo zijn dat een eigenaar besluit de maatregelen niet uit te willen voeren, dan kan in het uiterste geval de gemeente handhavend optreden.

Tips bij vervanging

Het besluit is genomen: de schoorsteen gaat eraf, en er komt iets voor in de plaats. Maar wat? Smaken verschillen. Op het fotootje zie je het beeld van vervanging door een gelijke (lichtgewicht) schoorsteen én door een pijp voor wie niet per se hecht aan de schoorsteen, maar wel afvoer nodig heeft. Bijvoorbeeld de schoorsteenleverancier kan verschillende opties laten zien. Een aantal tips die in alle gevallen handig zijn te weten:

Een lichtgewicht oplossing van composiet voorzien van metselwerkprint? Geeft in vergelijking tot een gemetselde schoorsteen een strak en vlak beeld en vormt mede daardoor bij oudere bebouwing vaak geen eenheid met de rest van het huis. De toepassing van steenstrips van verzaagde bakstenen overtuigt vaak meer, maar ook dan blijft zichtbaar dat het om imitatie gaat die in geval van monumentale of karakteristieke bebouwing afbreuk kan doen aan het waardevolle beeld. De ervaring leert dat er ook veilige oplossingen mogelijk zijn die uitgaan van behoud van een traditionele gemetselde schoorsteen. Vaak kan het risico op kantelen voorkomen worden door een gemetselde schoorsteen van binnenuit te versterken. Hoge schoorstenen kunnen worden afgeschoord, zoals vroeger ook al werd gedaan. Een gemetselde schoorsteen vormt een bewezen duurzame oplossing. Maar soms leidt dit niet tot een goede oplossing. In die gevallen kan een lichtgewicht alternatief, uitgevoerd in bijvoorbeeld zink of koper ook een eerlijke en passende oplossing zijn.

Gasberaadlid Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, werkt aan een overzicht van mogelijkheden en is hierover in gesprek met gemeenten, CVW en constructeurs. Eerder heeft Libau al een hier te downloaden boekwerkje gemaakt: Schoorstenen met kap, dat een beeld geeft van traditionele Groninger schoorstenen, en laat zien hoezeer deze elementen bijdragen aan het cultuurhistorisch waardevolle dorpsbeeld. Met zoveel al vervangen schoorstenen is het sowieso goed denken wij om met aandacht te kijken naar wat dit doet met het aangezicht en gevoel van mensen bij hun woning en omgeving.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email