Voucheraanbiedingen

Afgelopen zaterdag hebben 7.900 schademelders een voucheraanbieding van het CVW ontvangen. Als het goed is betrof dit de bewoners met een gesloten C-schade dossier. Voor veel mensen kwam deze aanbieding volslagen onverwacht. In de loop van zaterdag werd al duidelijk dat er veel vragen over deze aanbieding leven. Wij hebben daarom in gezamenlijkheid met Houd Groningen Overeind en de Groninger Bodem Beweging het mailadres: voucher@laatgroningennietzakken.nl geopend.

Inmiddels hebben we daar vele tientallen mails met meldingen en vragen op binnengekregen. We zullen die zo goed mogelijk beantwoorden. Kernvraag is: moeten we de voucher accepteren of niet? Springende punt is de “finale kwijting”, oftewel het afzien van verdere rechten. We hebben juristen gevraagd aan te geven wat hiervan de consequenties zijn en zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

We zetten dan alle afwegingsgronden op een rij zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Voorlopig nog even niet accepteren dus! Voor specifieke vragen/opmerkingen (uw dossier is bv nog helemaal niet gesloten) kunt u mailen naar voucher@laatgroningennietzakken.nl

Voor meer informatie over de vouchers kunt u terecht op de website van de Nationaal Coordinator Groningen of op de website van het CVW.

Delen

<i class="fab fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Share on facebook
<i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> Share on twitter
<i class="fab fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> Share on linkedin
<i class="fas fa-envelope" aria-hidden="true"></i> Share on email