Workshop over geologie Groningen

Gevolgen van geologie en menselijk ingrijpen in de Groningse ondergrond

Op 20 en 21 november 2017 organiseert Holland Innovation Team een workshop over de geologie van Groningen, de menselijke ingrepen in de ondergrond en de gevolgen. De workshop wordt geleid door geoloog Peter van der Gaag, die kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van geologisch onderzoek en schadegevallen in Groningen.

Inhoud van de workshop

  • Hoe bouwen ondiepe geologische processen druk op, ontladend in een aardbeving?
  • Waardoor is de ene locatie aardbevingsgevoeliger dan de andere binnen dezelfde contourlijn?
  • Aardbevingsgevoelige plaatsen in de buitengebieden – contourlijnen, de GMPE formule en de diepten van de aardbevingen.
  • Veranderingen in de grondwaterhuishouding, toenemende verzilting door de gaswinning en ongelijkmatige zettingen.
  • Uitleg over moeilijke begrippen die van belang zijn bij schade door aardbevingen, zoals: directivity, verweking, demping, opslingering en ongelijkmatige zettingen.
  • Processen die niets met de gaswinning hebben te maken maar toch bodembewegingen en dus schade kunnen veroorzaken. Dit zijn natuurlijke (zetting, veenoxidatie) en andere “onnatuurlijke” processen.

Doel

Na de workshop hebben we vragen verzameld om voor te leggen aan de nieuwe verantwoordelijke minister.

Voor wie

De workshop richt zich op maatschappelijke organisaties (GBB, Gasberaad, OMEM, Groninger dorpen, Monumentenzorg), betrokkenen bij schadeafhandeling (experts en contra-experts, arbiters), ingenieursbureaus, wetenschapsjournalisten, milieuorganisaties en private instellingen die direct te maken hebben met de aardbevingsproblematiek in Groningen (LTO, Libau, aannemers, advocaten, woningcorporaties). Natuurlijk zijn eveneens gedupeerden welkom die meer willen weten van de ondergrond waarop ze leven en de interactie daarvan met menselijke activiteiten daarin.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de workshop bedragen 750 Euro (Ex. BTW). U kunt zich tot 6 november aanmelden via pvdgaag@hollandinnovationteam.nl

Alle informatie vindt u in de bijgevoegde brochure.

 

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email