Woningcorporaties

Gerke Brouwer is sinds november 2016 directeur-bestuurder bij Woongroep Marenland, een woningcorporatie in Noordoost-Groningen met ruim 2.500 woningen in de gemeenten Appingedam,Eemsmond, Loppersum en Delfzijl. Woongroep Marenland is een maatschappelijke organisatie en heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor nu en in de toekomst aan te bieden aan mensen die hierin vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf in kunnen voorzien. Alle woningen van Woongroep Marenland staan binnen het aardbevingsgebied.

Visie Woongroep Marenland
Als iedereen in een wijk of dorp goed woont, perspectief heeft en meedoet spreken we van een sterke gemeenschap. Het maakt daarbij niet uit of je woont in een huurhuis of een koophuis. De kwaliteit van het samen wonen en leven is het belangrijkste. Daarom wil Woongroep Marenland bijdragen aan de toekomst van de gemeenschap en niet alleen het werk met de eigen huurders en woningen vooropzetten. We werken samen met partners voor gemeenschappen, waarbij wij ons richten op ons specialisme, het wonen.

De vorm van de opgave is per wijk of dorp verschillend en afhankelijk van diverse factoren. Valt een woning binnen of juist buiten het aardbevingsgebied? Is er sprake van krimp, vergrijzing of sociale of economische problemen? We willen zelf de regie hebben in het uitvoeren van de versterkingsopgave. En samen met de gemeenschap en onze belanghouders bepalen we wat er nodig is, om zo de juiste keuzes te maken. Mijn lidmaatschap van het Groninger Gasberaad is daar onderdeel van.

Gerke is geboren in Heerenveen, na tien maanden verhuisd naar de provincie Groningen en woont in Leek. Voor hij bij Woongroep Marenland begon werkte hij ruim negen jaar als directeur-bestuurder bij woningstichting Openbaar Belang in Zwolle.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email